Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Moravané

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
60556625


Identifikátor zprávy: Z7587-20221221100133
Datum: 21.12.2022 09:01:33
    MUDr. Ctirad Musil, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 161 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Dohnal, Pavel Ing., Hluk04.05.19616 000,00
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice12.05.197820 000,00
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice12.05.197820 000,00
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice12.05.197850 000,00
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice12.05.197825 000,00
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice12.05.197815 000,00
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice12.05.19785 000,00
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice12.05.197820 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 156 786,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,00C1 - Daně a poplatky - volební kauce, výdaj dne 11.07.2022
14 360,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Rengl - výlep plakátů, výdaj dne 23.07.2022
18 150,00A1 - Inzerce v tisku - GOLEMPRESS - inzerce v tisku, výdaj dne 03.08.2022
6 389,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - DPM Olomouce - výlep letáků v MHD, výdaj dne 05.08.2022
4 477,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Profi-tisk group - tisk plakátů, výdaj dne 17.08.2022
15 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Křiváková Natálie - výroba webu, výdaj dne 23.08.2022
23 111,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Profi-tisk group - tisk letáků, výdaj dne 02.09.2022
49 372,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - GREEN MORAVIA - roznos letáků, výdaj dne 06.09.2022
5 927,00GREEN MORAVIA - roznos letáků, výroba vizitek, výdaj dne 20.09.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje