Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
17313813


Identifikátor zprávy: Z7547-20230223164032
Datum: 23.02.2023 15:40:32
    Martin Spurný, ing., předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 20 500,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
IDEASTAV STAVEBNÍ s.r.o., Opletalova 922/8, Praha 1, 11000267085585 000,00
Sádlo, Petr Ing., Mělník15.11.19626 250,00
Silver aqua s.r.o., Pstružná 821/2, Praha 14, 10400248348742 500,00
Vaňura, Martin, Mělník03.02.19681 750,00
Várady, Andrej, Mělník28.09.19715 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 13 310,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Němec, Milan PaedDr. MBA, nar. 31.10.195513 310,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 29 015,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
8 085,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Radnice, výdaj dne 29.09.2022
2 960,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - PVC bannery, výdaj dne 04.10.2022
823,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - výlep plakátů, výdaj dne 04.10.2022
817,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - výlep plakátů, výdaj dne 16.11.2022
3 020,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků, výdaj dne 16.09.2022
8 470,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Reg. vydavatel., výdaj dne 18.08.2022
hradil kandidát Němec, Milan PaedDr. MBA, nar. 31.10.1955
4 840,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - výlep plakátů, výdaj dne 15.09.2022
hradil kandidát Němec, Milan PaedDr. MBA, nar. 31.10.1955

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje