Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Hnutí NEJ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
17333709


Identifikátor zprávy: Z7440-20230104190908
Datum: 04.01.2023 18:09:08
    Luboš Čmiel, Předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 10 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Čmielová, Táňa Dis, Jablunkov31.12.19713 000,00
Hamrozi, Petr, Jablunkov24.12.19806 000,00
Hamrozi, Petr, Jablunkov24.12.19801 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 3 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Spolek I4U, Nádražní 52, Jablunkov, 73991265687723 000,00Umístění reklamního banneru - Petr Hamrozi - Senát

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 12 873,60 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 161,60A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výroba banneru, výdaj dne 30.08.2022, transakce z účtu dne 15.09.2022
2 420,00A13 - Propagace na Facebooku - Kampaň - Facebook, výdaj dne 16.09.2022
3 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem plochy pro reklamní banner, výdaj dne 01.10.2022Spolek I4U, Nádražní 52, Jablunkov, 73991, 26568772
6 292,00A13 - Propagace na Facebooku - Kampaň - Facebook, výdaj dne 21.11.2022, transakce z účtu dne 20.12.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje