Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
RNDr. Tomáš Hudeček


Identifikátor zprávy: Z7791-20221212112852
Datum: 12.12.2022 10:28:52
    RNDr. Tomáš Hudeček, nezávislý kandidát

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 160 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
bpd partners, a.s., Evropská 2758/11, Praha 6, 1600026342875250 000,00
bpd partners, a.s., Evropská 2758/11, Praha 6, 1600027342875250 000,00
Čapek, Petr, Praha 811.05.195920 000,00
Kreidl, Vladimír, Praha 523.04.197450 000,00
Pekař, Rostislav, Praha 503.11.1976100 000,00
Rajniš, Martin, Praha 116.05.1944200 000,00
Schwarzenberg, Karel, Praha 610.12.1937100 000,00
Tůma, Zdeněk, Praha 519.10.196060 000,00
Veselý, Vladislav, Praha 324.05.1966100 000,00
Wichterle, Martin, Praha 602.11.196530 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 6 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Klegr, Oldřich, Praha Benice30.10.19631 000,00vyvěšení bannerů na plotu
Veselý, Vladislav, Praha 324.05.19665 000,00vytištěný banner 2x

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 261 100,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
24 200,00Právní služby - kandidatura ve volbách, výdaj dne 04.04.2022
30 250,00Strategické poradenství - volební kampaň, výdaj dne 30.04.2022
121 000,00Vytvoření klíčových vizuálů volební kampaně, výdaj dne 18.05.2022
80 000,00Tvorba textu, editace, korektura - volební kampaň, výdaj dne 20.05.2022
30 250,00Strategické poradenství - volební kampaň, výdaj dne 31.05.2022
121 000,00Vytvoření webové prezentace - volební kampaň, výdaj dne 06.06.2022
47 039,00Pomocné práce - volební kampaň, výdaj dne 09.06.2022
338 800,00Organizace a marketing volební kampaně, výdaj dne 24.06.2022
242 000,00Organizace a marketing volební kampaně, výdaj dne 31.07.2022
26 757,00Pomocné práce - volební kampaň, výdaj dne 30.08.2022
30 250,00Strategické poradenství - volební kampaň, výdaj dne 31.08.2022
12 100,00Právní služby - volební kampaň, výdaj dne 15.09.2022
1 200,00Dopravní služby - volební kampaň, výdaj dne 16.09.2022
30 250,00Strategické poradenství - volební kampaň, výdaj dne 20.09.2022
5 000,00nepeněžní dar - velkoplošný banner, výdaj dne 26.08.2022Veselý, Vladislav, Praha 3, 24.05.1966
1 000,00nepeněžní dar - vyvěšení banerů, výdaj dne 01.09.2022Klegr, Oldřich, Praha Benice, 30.10.1963
4,00Pronájem veřejného prostranství - volební kampaň, výdaj dne 02.08.2022
120 000,00jízdní kolo pro výdej zmrzliny - volební kampaň, výdaj dne 16.08.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje