Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Komunistická strana Čech a Moravy

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00496936


Identifikátor zprávy: Z7746-20221221091744
Datum: 21.12.2022 08:17:44
    Ing. Kateřina Konečná, předsedkyně

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 18 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Kraus, Vladislav, Valdice06.05.19472 000,00umístění volebního banneru na plotu nemovitosti
Rejmont, Petr, Jičín24.03.19524 000,00vyvěšení billboardu na plotu zahrady
Sláma, Petr, Ivančice17.02.1970500,00umístění volebního banneru na plotu nemovitosti
Šidlová, Petra, Nová Paka21.06.19808 000,00poskytnutí poutače na vyvěšení banneru
Typlt, Petr, Jičín03.07.19654 000,00vyvěšení billboardu na plotu zahrady

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 20 328,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Ort, Václav JUDr., nar. 04.08.195220 328,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 3 601 896,92 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
4 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 20.05.2022Rejmont, Petr, Jičín, 24.03.1952
4 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 20.05.2022Typlt, Petr, Jičín, 03.07.1965
8 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - poskytnutí poutače na vyvěšení banneru, výdaj dne 20.05.2022Šidlová, Petra, Nová Paka, 21.06.1980
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 28.08.2022Sláma, Petr, Ivančice, 17.02.1970
2 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 25.07.2022Kraus, Vladislav, Valdice, 06.05.1947
20 328,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy, výdaj dne 14.04.2022
hradil kandidát Ort, Václav JUDr., nar. 04.08.1952
1 548,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 16.05.2022, transakce z účtu dne 19.04.2022
5 490,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 11.05.2022
35 547,38A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Pop Up stěna, výdaj dne 09.05.2022, transakce z účtu dne 11.05.2022
5 000,00hudební produkce, výdaj dne 17.05.2022
12 320,00A4 - Volební noviny - tisk - Krajánek, výdaj dne 20.05.2022
6 470,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 26.05.2022
3 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem areálu Sekeřice, výdaj dne 31.05.2022
2 000,00školení kandidátů, výdaj dne 31.05.2022
10 890,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propisky, výdaj dne 31.05.2022
1 635,00občerstvení školení kandidátů, výdaj dne 07.06.2022, transakce z účtu dne 08.06.2022
12 209,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů Kutná Hora, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 08.06.2022
12 320,00A4 - Volební noviny - tisk - Krajánek, výdaj dne 08.06.2022
3 872,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - foto a úprava foto kandidáta, výdaj dne 20.06.2022
8 615,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků Jičín, výdaj dne 16.11.2022, transakce z účtu dne 22.06.2022
2 582,97A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Kutná Hora, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 23.06.2022
1 742,01A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Kutná Hora, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 23.06.2022
22 420,84A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Kutná Hora, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 23.06.2022
1 742,01A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Jičín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 24.06.2022
1 253,04A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery Jičín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 24.06.2022
3 353,87A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Jičín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 24.06.2022
2 473,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - velkoplošný tisk billboardy Plzeň město, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 27.06.2022
1 742,01A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Plzeň město, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 27.06.2022
10 041,57A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - leták Plzeň město, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 27.06.2022
921,06A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáře Kutná Hora, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 28.06.2022
2 407,78A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakát Ústní nad Labem, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 28.06.2022
1 747,01A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Ústí nad Labem, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 28.06.2022
1 551,79A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Ústí nad Labem, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 28.06.2022
2 473,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy Jičín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 28.06.2022
2 542,94A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Brno město, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 29.06.2022
1 681,94A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Brno město, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 29.06.2022
1 141,32A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Brno město, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 29.06.2022
395,26A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Brno město, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 29.06.2022
6 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografické služby Bruntál, výdaj dne 29.06.2022
2 703,12A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Jihlava, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
2 502,88A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakát Hodonín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
2 327,69A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakát Jihlava, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
2 192,53A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Hodonín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
1 867,15A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Hodonín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
1 706,97A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Jihlava, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
1 551,79A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Jihlava, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
1 551,79A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Hodonín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
1 221,41A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Jihlava, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
19 242,18A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Hodonín, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 30.06.2022
423,50balení letáků do folie, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 01.07.2022
387,20balení letáků do folie, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 01.07.2022
17 655,35A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků Beno město, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 01.07.2022
1 246,43A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Plzeň město, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 12.07.2022
1 288,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy Ústí nad Labem, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 12.07.2022
9 680,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 12.07.2022
6 267,80autobus volební akce Blaník, výdaj dne 03.07.2022, transakce z účtu dne 12.07.2022
1 511,74A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Hodonín, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 13.07.2022
3 579,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy Hodonín, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 13.07.2022
5 890,00mikrofony pro natáčení předvolebních spotů, výdaj dne 19.07.2022
121 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - mediální prostor na webu Parlamentní listy, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 19.07.2022
9 982,50A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - fotografování kandidátů vč. úpravy, výdaj dne 18.07.2022, transakce z účtu dne 19.07.2022
36 784,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce R-press Šupina, výdaj dne 21.07.2022, transakce z účtu dne 27.07.2022
5 378,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní fotografie, výdaj dne 22.07.2022
2 502,88A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátu Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 22.07.2022
1 742,01A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 22.07.2022
1 128,80A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 22.07.2022
1 001,15A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 22.07.2022
660,76A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 22.07.2022
1 281,98A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 22.07.2022
7 120,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty Jičín, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 26.07.2022
8 349,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 18.08.2022, transakce z účtu dne 28.07.2022
6 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta, výdaj dne 28.07.2022
5 989,50A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Nymburk, výdaj dne 17.08.2022, transakce z účtu dne 28.07.2022
5 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 28.07.2022
5 254,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Jičín, výdaj dne 16.11.2022, transakce z účtu dne 29.07.2022
20 000,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - správa webu Šupina, výdaj dne 02.08.2022, transakce z účtu dne 04.08.2022
726,00A13 - Propagace na Facebooku - reklama na fb Reichel, výdaj dne 04.08.2022
59 895,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - volební propisky pro kandidáty, výdaj dne 29.07.2022, transakce z účtu dne 04.08.2022
17 699,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Ort, výdaj dne 09.08.2022
30 165,30A1 - Inzerce v tisku - Kutnohorský deník, výdaj dne 26.08.2022, transakce z účtu dne 11.08.2022
14 991,90A1 - Inzerce v tisku - Jičínský, Nymburský deník, výdaj dne 17.08.2022, transakce z účtu dne 18.08.2022
5 959,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propisky, výdaj dne 18.08.2022
5 717,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Ústí n/L, výdaj dne 22.08.2022, transakce z účtu dne 18.08.2022
2 299,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - žetony do vozíků, výdaj dne 18.08.2022
19 759,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - trička s potiskem, výdaj dne 17.08.2022, transakce z účtu dne 18.07.2022
29 269,90A5 - Volební noviny - distribuce - roznos letáků Smutný, výdaj dne 25.08.2022, transakce z účtu dne 24.12.2022
4 840,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery Reichel, výdaj dne 25.08.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022
3 630,00A1 - Inzerce v tisku - Rýmařovský horizont, výdaj dne 22.08.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022
2 452,94A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - břeclav, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022
44 000,84A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků Kutná Hora, výdaj dne 24.08.2022
10 000,00A13 - Propagace na Facebooku - fb propagace Šupina, výdaj dne 26.08.2022
30 802,97A1 - Inzerce v tisku - Jihlavské listy, výdaj dne 25.08.2022, transakce z účtu dne 26.08.2022
4 973,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky Bruntál, výdaj dne 29.08.2022
6 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta, výdaj dne 29.08.2022, transakce z účtu dne 30.08.2022
6 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta, výdaj dne 29.08.2022, transakce z účtu dne 30.08.2022
7 260,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Plzeň, výdaj dne 05.09.2022
5 953,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Bruntál Šupina, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 05.09.2022
1 218,30A13 - Propagace na Facebooku - Kutná Hora Reichel, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 05.09.2022
11 899,14A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Plzeň, výdaj dne 05.09.2022
24 933,27A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Hodonín, výdaj dne 07.09.2022, transakce z účtu dne 06.09.2022
491,26balení letáků do folie, výdaj dne 13.09.2022, transakce z účtu dne 08.09.2022
22 420,84A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Bruntál, výdaj dne 28.11.2022, transakce z účtu dne 08.09.2022
2 456,30A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Jihlava, výdaj dne 08.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022
90,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Břeclav doplatek, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022
21 619,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků Bruntál, výdaj dne 12.09.2022
278,30balení letáků do folie, výdaj dne 13.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022
3 630,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Hodonín, výdaj dne 09.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022
1 540,00A1 - Inzerce v tisku - Krajánek - Ort, výdaj dne 13.09.2022
19 965,00A1 - Inzerce v tisku - Brněnský deník, výdaj dne 13.09.2022
12 100,00ozvučení akce, výdaj dne 14.09.2022
3 260,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Jičín, výdaj dne 16.11.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
2 649,90A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Šupina, výdaj dne 14.09.2022
20 000,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB Šupina, výdaj dne 02.08.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
2 000,00A1 - Inzerce v tisku - Vrbno pod Pradědem - Šupina, výdaj dne 15.09.2022
10 000,00hudební produkce Sekeřice, výdaj dne 15.09.2022
5 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - na webu iportal.cz Kutná Hora, výdaj dne 06.09.2022, transakce z účtu dne 16.09.2022
3 600,00zdavotní asistence volební akce Sekeřice, výdaj dne 16.09.2022
10 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - areál Sekeřice, výdaj dne 16.09.2022
154,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Vrbno p.P., výdaj dne 20.09.2022
912,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Bruntál Šupina, výdaj dne 16.11.2022, transakce z účtu dne 20.09.2022
11 495,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál, výdaj dne 21.09.2022
10 920,25A1 - Inzerce v tisku - Jihlavské noviny, výdaj dne 23.09.2022
10 285,00A1 - Inzerce v tisku - Zrcadlo, výdaj dne 22.09.2022, transakce z účtu dne 23.09.2022
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - rozhovor na webu iportla - Jičín Ort, výdaj dne 23.09.2022
524,98A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Jihlava, výdaj dne 23.09.2022
20 000,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB Šupina Bruntál, výdaj dne 14.09.2022, transakce z účtu dne 23.09.2022
24 121,00A1 - Inzerce v tisku - Ústí n.L., Litoměřice, Děčín, výdaj dne 27.09.2022
18 500,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB Bruntál Šupina, výdaj dne 27.09.2022
3 630,00A1 - Inzerce v tisku - Náš domov, Bruntál, výdaj dne 27.09.2022
1 110,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty, vstupenky volební akce Sekeřice, výdaj dne 27.09.2022
2 056,37A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál, výdaj dne 31.07.2022, transakce z účtu dne 22.07.2022
11 858,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Nymburk, výdaj dne 27.07.2022, transakce z účtu dne 28.07.2022
2 330,16A13 - Propagace na Facebooku - reklama na FB Kutná Hora, výdaj dne 27.09.2022, transakce z účtu dne 04.10.2022
3 160,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Jičínsko, výdaj dne 04.10.2022
5 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - videospoty, videa, fotografické práce, výdaj dne 04.10.2022
5 785,84A13 - Propagace na Facebooku - Jičín Ort, výdaj dne 04.10.2022
6 776,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Hodonín, výdaj dne 07.10.2022
2 250,00A13 - Propagace na Facebooku - Jičín Ort, výdaj dne 07.10.2022, transakce z účtu dne 10.10.2022
1 100,00noviny Naše pravda na rozdávání Bruntál Šupina, výdaj dne 07.10.2022, transakce z účtu dne 10.10.2022
21 628,75A1 - Inzerce v tisku - Žít Ústí, výdaj dne 10.10.2022
5 000,00hudební produkce Blaník, výdaj dne 12.07.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
4 500,00ozvučení Blaník, výdaj dne 12.07.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
4 500,00hudební produkce Blaník, výdaj dne 12.07.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
3 630,00mobilní WC Blaník, výdaj dne 12.07.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
2 356,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - rozvoz letáků Benešov, výdaj dne 30.08.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
1 000,00lavice Blaník, výdaj dne 30.08.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
995,00cestovné příprava materiálů Plzeň, výdaj dne 29.10.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
415,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - rozvoz letáků Benešov, výdaj dne 30.08.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
400,00C4 - Pohonné hmoty - zabezpečení akce Blaník, výdaj dne 12.07.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
224,00C4 - Pohonné hmoty - zabezpečení akce Blaník, výdaj dne 12.07.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
84,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Týnec n.S., výdaj dne 30.08.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
31 203,40A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků Plzeň Valenta, výdaj dne 12.10.2022, transakce z účtu dne 13.10.2022
834,90poplatek OSA, výdaj dne 19.10.2022
11 041,25A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, pozvánky, výdaj dne 20.10.2022
2 284,00ceny do tomboly Sekeřice, výdaj dne 29.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
588,00cestovné akce Sekeřice, výdaj dne 29.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
2 376,00cestovné rozvoz a výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
2 321,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos volebních materiálů Benešov, výdaj dne 20.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
2 214,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep Hodonín, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
1 990,00cestovné rozvoz a výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
1 860,00koláče na rozdávání Hodonín, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
1 706,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Hodonín, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
1 162,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Hodonín, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
1 009,00cestovné rozvoz a výlep plakátů Benešov, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
500,00plachty Hodonín, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
492,00potřeby pro zabezpečení akce Sekeřice, výdaj dne 29.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
300,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Strážnice, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
292,00cestové rozvoz letáků Hodonín, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
275,00cestovné rozvoz a výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
169,00sáčky na koláče, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
-635,00C5 - Vratky - Rengl výlep, výdaj dne 13.10.2022, transakce z účtu dne 21.10.2022
125,00sáčky Hodonín, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
100,00C1 - Daně a poplatky - poplatek Oslavany, výdaj dne 29.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
10 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - nájem Dubňany, výdaj dne 27.10.2022
5 000,00hudební produkce akce Dubňany, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
5 000,00ozvučení volební akce Dubňany, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 27.10.2022
30 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Šupina Bruntál, výdaj dne 31.10.2022
10 774,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Jihlava, výdaj dne 28.11.2022, transakce z účtu dne 29.11.2022
32 264,65A1 - Inzerce v tisku - Plzeňský deník, výdaj dne 14.11.2022, transakce z účtu dne 15.11.2022
54 124,00C6 - Provozní výdaje - náklady na telefony
22 785,30C4 - Pohonné hmoty - PHM org.jednotek
2 128 295,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - náklady na mzdy
150,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - foto kandidáta, výdaj dne 27.05.2022, transakce z účtu dne 14.12.2022
621,00cestovné školení kandidátů, výdaj dne 30.05.2022, transakce z účtu dne 14.12.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Mzdové náklady 2,128.295 Kč, náklady na PHM 22.785,30 Kč, náklady na telefony 51.124 Kč jsou ve zprávě uvedeny podílem, tyto částky nejsou v účetnictví zúčtované přes účty, týkající se volebních nákladů.