Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Karlovarská občanská alternativa

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
27034321


Identifikátor zprávy: Z7451-20221227174317
Datum: 27.12.2022 16:43:17
    Michaela Tůmová, předsedkyně hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 148 790,98 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
8 250,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba triček, výdaj dne 10.06.2022, transakce z účtu dne 10.12.2022
1 432,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů, výdaj dne 24.06.2022, transakce z účtu dne 27.06.2022
9 789,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 01.07.2022, transakce z účtu dne 11.07.2022
7 050,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů, výdaj dne 01.07.2022, transakce z účtu dne 03.08.2022
10 038,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - bannery, výdaj dne 28.07.2022, transakce z účtu dne 03.08.2022
20 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba klipu, výdaj dne 15.08.2022, transakce z účtu dne 18.08.2022
17 786,99A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 01.08.2022, transakce z účtu dne 31.08.2022
15 730,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
10 544,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem ploch bus, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
7 260,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 29.08.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
11 784,00A4 - Volební noviny - tisk - tisk novin, výdaj dne 05.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
7 260,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem ploch, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
1 210,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 07.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
7 563,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 06.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022
1 357,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů, výdaj dne 19.09.2022
11 736,99A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 05.10.2022, transakce z účtu dne 12.10.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje