Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
DOMOV

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07972733


Identifikátor zprávy: Z7607-20230227150839
Datum: 27.02.2023 14:08:39
    Mgr. David Tygr Ploc, MBA, Předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 128 221,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Luděk, Růžička Mgr., nar. 02.11.197156 001,00
Zajícová, Lucie, nar. 08.08.196372 220,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 128 221,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
26 823,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Letáky, výdaj dne 05.09.2022
hradil kandidát Luděk, Růžička Mgr., nar. 02.11.1971
25 352,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Plakáty, výdaj dne 12.09.2022
hradil kandidát Luděk, Růžička Mgr., nar. 02.11.1971
3 826,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roznos, výdaj dne 13.09.2022
hradil kandidát Luděk, Růžička Mgr., nar. 02.11.1971
30 500,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Letáky, výdaj dne 02.09.2022
hradil kandidát Zajícová, Lucie, nar. 08.08.1963
32 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Letáky, výdaj dne 06.09.2022
hradil kandidát Zajícová, Lucie, nar. 08.08.1963
6 500,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Výlep, výdaj dne 12.09.2022
hradil kandidát Zajícová, Lucie, nar. 08.08.1963
3 220,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce letáků, výdaj dne 12.09.2022
hradil kandidát Zajícová, Lucie, nar. 08.08.1963

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje