Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Společně pro prosperující Pardubicko - ČSSD v koalici se Stranou soukromníků České republiky a s podporou uskupení 3PK, hnutí Pardubáci společně a Patrioti Pardubic


Identifikátor zprávy: Z7406-20221224103536
Datum: 24.12.2022 09:35:36
    Jméno a příjmení:, Funkce/postavení:

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 250 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
GASCO HOLDING s.r.o., Vodárenská 22, Pardubice, 530032877267950 000,00
Ninger, Vladimír, Pardubice29.01.1964200 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 49 448,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Burešová, Jaroslava, Lázně Bohdaneč15.06.1952500,00Zapůjčení plotu
BW - Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, Holice, 534011504975246 948,00Reklamní plocha autobusu
Grešš, Peter, Pardubice21.06.1980500,00Zapůjčení plotu
Přibík, Jan, Pardubice10.01.1948500,00Zapůjčení plotu
Shejbal, Václav, Pardubice19.02.1953500,00Zapůjčení plotu
Völkel, František, Pardubice30.08.1976500,00Zapůjčení plotu

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 594 540,71 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
9 667,90PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
6 171,00TISK CLV PLAKÁTŮ, TISK BB PLAKÁTŮ
181 500,00VOLEBNÍ KAMPAŇ, PLAKÁTY, PLACHTY
28 991,60PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
15 447,00REKLAMNÍ VYSÍLÁNÍ NA LCD
680,00VÝLEP PLAKÁTŮ
34 727,00POLEP AUTOBUSOVÉ REKLAMY
148 981,25GRAFICKÁ PŘÍPRAVA ON LINE KAMPANĚ
8 664,00VÝLEP PLAKÁTŮ
4 235,00PLAKÁTY
5 500,00OBČERSTVENÍ
3 920,00VÝLEP PLAKÁTŮ
500,00Zapůjčení plotuBurešová, Jaroslava, Lázně Bohdaneč, 15.06.1952
500,00Zapůjčení plotuGrešš, Peter, Pardubice, 21.06.1980
500,00Zapůjčení plotuPřibík, Jan, Pardubice, 10.01.1948
500,00Zapůjčení plotuShejbal, Václav, Pardubice, 19.02.1953
500,00Zapůjčení plotuVölkel, František, Pardubice, 30.08.1976
46 948,00Reklamní plocha autobusuBW - Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, Holice, 53401, 15049752
96 607,96ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK - VOLBY DO SENÁTU 2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Pokud jde o položku "ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK - VOLBY DO SENÁTU 2022" v Části IV. Výdaje na volební kampaň této Zprávy o financování volební
kampaně a tam uvedenou částku v Kč, jde o poměrnou část společných výdajů, které uhradila Česká strana sociálně demokratická v souvislosti s volbami do Senátu 2022, kterých se
účastnila ať samostatně, ať v koalicích, které připadají na hodnotu všech prostředků kampaně v souvislosti jen se senátními volbami 2022, podle výdajových limitů pro senátní
kampaň v daném obvodu (v daných obvodech), včetně situací, kdy některé výdaje sice slouží k pořízení zboží či služeb, jež naplňují znaky volební kampaně podle volebního zákona
pro volby do Senátu PČR, ale nelze je přičíst senátním volbám v daném volebním obvodu (například propagace značky/jména, apod.). Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu
volebního účetnictví, označeného jako "Rozdělovník_Senát_2022_účet99", který obsahuje rozdělení jednotlivých konkrétních společných výdajů na kampaň, popř. dokument volebního účetnictví
Účetní deník celkem přes období k zakázce - 512 - 2022 SENÁT PODZIM - ÚS.