Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Ing. et Ing. Leo Luzar. Ph.D.


Identifikátor zprávy: Z7391-20221214094134
Datum: 14.12.2022 08:41:34
    Ing. et Ing. Leo Luzar. Ph.D., nezávislý kandidát

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 169 418,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Jiří, Amler Ing., Praha 430.07.1978200,00
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.196420 000,00
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.1964100,00
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.19649 118,00
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.196410 000,00
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.196420 000,00
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.196450 000,00
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.196450 000,00
Vyskočil, Zdeněk, Karlštejn05.05.198810 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 29 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Kalous, Martin Ing., Praha10.06.198115 000,00zpřístupnění a aktualizace WWW
Trinh, Tan Ing., Ostrava18.11.19611 000,00výlep 20 plakátů A2
Trinh, Tan Ing., Ostrava18.11.19613 000,00omalovánky A5 autíčka
Vyskočil, Zdeněk, Karlštejn05.05.198810 000,00právní poradenství

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 33 962,19 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.196433 962,19

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 221 380,62 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,00volební kauce, výdaj dne 15.07.2022
800,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 15.08.2022
9 652,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - výlep plakátů, výdaj dne 15.08.2022
77 440,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - visačky, výdaj dne 15.08.2022
4 000,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce, výdaj dne 15.08.2022
250,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 15.08.2022
14 218,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty, výdaj dne 18.08.2022
3 896,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky, výdaj dne 23.08.2022
1 500,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 24.08.2022
2 692,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - trika, výdaj dne 26.08.2022
400,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 26.08.2022
400,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 02.09.2022
1 913,43A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 02.09.2022
2 200,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 09.09.2022
10 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep, výdaj dne 09.09.2022
5 445,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - dotisk plakátů, výdaj dne 15.09.2022
2 068,01C3 - Spotřební materiál - potřeby pro sběr podpisů, výdaj dne 09.05.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
3 860,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - leták pro sběr podpisů, výdaj dne 20.06.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
3 537,10C4 - Pohonné hmoty - nafta auto Luzar, výdaj dne 22.08.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
3 230,00C4 - Pohonné hmoty - nafta auto Luzar, výdaj dne 16.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
2 671,60C4 - Pohonné hmoty - nafta auto Luzar, výdaj dne 03.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
125,10A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 01.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
125,10A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 01.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
350,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 09.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
350,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 10.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
350,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 12.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
350,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 13.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
350,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 14.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
350,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 17.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
350,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 17.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep 20 A2, výdaj dne 11.09.2022Trinh, Tan Ing., Ostrava, 18.11.1961
15 000,00C6 - Provozní výdaje - přístup a aktualizace WWW, výdaj dne 08.09.2022Kalous, Martin Ing., Praha, 10.06.1981
10 000,00právní poradenství, výdaj dne 07.09.2022Vyskočil, Zdeněk, Karlštejn, 05.05.1988
3 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - omalovánky A5 autíčka, výdaj dne 05.09.2022Trinh, Tan Ing., Ostrava, 18.11.1961
3 000,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 20.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
1 000,00A13 - Propagace na Facebooku - A13, výdaj dne 21.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
1 000,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 22.09.2022
672,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep SAK Studénka, výdaj dne 23.09.2022
895,28C3 - Spotřební materiál - samolepky pro přelepky, výdaj dne 23.09.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
400,00A6 - PR články - inzerce, výdaj dne 29.09.2022
1 540,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep Kopřivnice, výdaj dne 30.09.2022
10 000,00správní trest pokuta pro ÚDHPSH, výdaj dne 21.11.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964
1 000,00náhrada nákladů řízení ÚDHPSH, výdaj dne 21.11.2022
hradil kandidát Luzar, Leo Ing. et Ing. Ph.D., nar. 06.12.1964

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje