Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Česká strana národně sociální

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442721


Identifikátor zprávy: Z7729-20230203150158
Datum: 03.02.2023 14:01:58
    Ing. Michal Klusáček, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 132 462,86 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.197518 059,86
Vašíček, Robert Bc., nar. 03.09.1979114 403,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 132 462,86 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
68 220,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků a samolepek, výdaj dne 11.08.2022
hradil kandidát Vašíček, Robert Bc., nar. 03.09.1979
3 500,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků a samolepek, výdaj dne 17.08.2022
hradil kandidát Vašíček, Robert Bc., nar. 03.09.1979
23 958,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků a samolepek, výdaj dne 01.09.2022
hradil kandidát Vašíček, Robert Bc., nar. 03.09.1979
18 725,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků a samolepek, výdaj dne 10.09.2022
hradil kandidát Vašíček, Robert Bc., nar. 03.09.1979
1 694,28A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklam, výdaj dne 06.09.2022
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
2 611,03A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklam, výdaj dne 11.09.2022
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
1 113,66A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklam, výdaj dne 12.09.2022
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
3 025,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklam, výdaj dne 15.09.2022
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
3 025,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklam, výdaj dne 16.09.2022
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
4 870,17A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklam, výdaj dne 19.09.2022
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
1 720,72A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklam, výdaj dne 29.09.2022
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Kandidáti do senátu financovali volební kampaň vlastními osobními příspěvky - vlastní finanční prostředky
Jaroslav Dvořák , nar. 2. 6. 1975, bytem Španielova 1328/31 Praha - propagaci na internetu 18.059,86 a volební kauce 20.000,-
Bc. Robert Vašíček ,nar. 3. 9. 1979,bytem Jeřábkova 1459/8 Praha - letáky 114.403,- a volební kauce 20.000,-
Bude-li nutné mohu zajistit, aby doklady o platbách jednotlivých kandidátů Vám byly poslány přes naši datovou schránku.