Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Brno je můj vesmír


Identifikátor zprávy: Z7394-20230102140615
Datum: 02.01.2023 13:06:15
    prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 160 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno11.08.1971250 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno11.08.1971310 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno11.08.1971300 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno11.08.1971300 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 202 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
"Česká strana sociálně demokratická", Hybernská 1033/7, Praha, 110000040917120 000,00"Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně."
"DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 75201285710024 000,00"Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem daru je organizační zajištění akce (včetně občerstvení) dne 16. 7. 2022. "
"DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 752012857100250 000,00"Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 58. "
"Fakt Brno", Merhautova 836/64, Brno, 613001095489910 000,00"Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně. "
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno11.08.1971118 000,00"Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 58."

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 874 534,04 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,0058/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně, výdaj dne 20.10.2022"Česká strana sociálně demokratická", Hybernská 1033/7, Praha, 11000, 00409171
118 000,0058/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně, výdaj dne 20.10.2022Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno, 11.08.1971
50 000,0058/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně, výdaj dne 20.10.2022"DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 75201, 28571002
4 000,0058/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění akce, výdaj dne 20.10.2022"DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 75201, 28571002
10 000,0058/převod účtu 911 do nákl.- pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně., výdaj dne 27.10.2022"Fakt Brno", Merhautova 836/64, Brno, 61300, 10954899
28 072,0058/bilboardy, výdaj dne 11.08.2022
55 660,0058/reklama CUBE, výdaj dne 11.08.2022
79 255,0058/štítová plocha, výdaj dne 11.08.2022
3 788,0058/etikety, výdaj dne 18.08.2022
114 950,0058/folie na trolejbusech, výdaj dne 31.08.2022
500,0058/správní poplatek-zábor, výdaj dne 01.09.2022
600,0058/správní poplatky - zábor, výdaj dne 01.09.2022
600,0058/správní poplatek - zábor, výdaj dne 01.09.2022
16 711,5558/reklamní předměty -tašky, výdaj dne 01.09.2022
121 060,5058 /15 ks rekl, konstrukcí s plachtou, výdaj dne 01.09.2022
5 251,4058/ záloha na inzerci, výdaj dne 13.09.2022
12 500,0058 /focení Dušek, výdaj dne 13.09.2022
1 289,8658/plakát do CLV, výdaj dne 15.09.2022
2 480,5058/plakáty, banner, výdaj dne 15.09.2022
2 893,1158/plakáty, výdaj dne 15.09.2022
4 537,5058/dotisk plachet na poutač, výdaj dne 15.09.2022
22 990,0058/pronájem a výroba billboard, výdaj dne 16.09.2022
45 375,0058/pronájem štítové plochy, výdaj dne 16.09.2022
80 465,0058/pronájem plochy + výroba billboard, výdaj dne 16.09.2022
10 000,0058/ hudební produkce, výdaj dne 29.09.2022
20 691,0058/bannery tramvaj, výdaj dne 29.09.2022
36 300,0058/publikace článku, výdaj dne 29.09.2022
59 750,0058/návrh a grafické práce kampaně, výdaj dne 29.09.2022
30 141,0058/letáky, výdaj dne 05.10.2022
36 000,0058/výroba volebního spotu, výdaj dne 05.10.2022
3 000,0058/nájem prostor, výdaj dne 17.10.2022
6 050,0058/jízda autobusem, výdaj dne 17.10.2022
8 712,0058/výroba samolepek, výdaj dne 17.10.2022
14 520,0058/produkční služby-zajištění mítinku, výdaj dne 17.10.2022
19 965,0058/plachty, samolepky, výdaj dne 17.10.2022
34 364,0058/ plakáty, přelepky - II. kolo, výdaj dne 17.10.2022
1 391,5058/výroba banneru, výdaj dne 20.10.2022
14 399,0058/výroba 10 ks bannerů, výdaj dne 20.10.2022
14 677,3058/plachty, bannery, výdaj dne 20.10.2022
30 710,0058/letáky A5, výdaj dne 20.10.2022
47 190,0058/inzerce, výdaj dne 20.10.2022
75 504,0058/ letáky, výdaj dne 20.10.2022
217 800,0058/distribuce, výdaj dne 25.10.2022
49 600,0058/ loupáčky|, 000000-0267418027/0300|58/PAMEN-BRNÉNKA, lo, výdaj dne 07.11.2022
17 157,8058/demontáž vol. Stojanů, výdaj dne 08.11.2022
60 748,0558/reklamní kampaň -2.kolo|, 000123-3465770287/0100|58/MADIA AGE s.r.o.,, výdaj dne 08.11.2022
150 355,8158/reklamní kampaň, výdaj dne 10.11.2022
1 994,0058/hudební produkce, výdaj dne 22.11.2022
96 118,0058/mzdové výdaje na volební kampaň, výdaj dne 31.10.2022
16 416,1699/poměrná část společných volebních výdajů, výdaj dne 31.10.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Koalice Brno můj vesmír
složení : ODS, Vaši starostové, ČSSD, Fakt Brno

Senátní obvod 58
kandidát : Jiří Dušek

Koaličními partnery bylo vloženo do kampaně na výdajový volební účet koalice: ČSSD 100 000,- Kč a Fakt Brno 100 000,- Kč