Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Hana Aulická Jírovcová


Identifikátor zprávy: Z7386-20221204174138
Datum: 04.12.2022 16:41:38
    Hana Aulická Jírovcová, nezávislá kandidátka

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 450 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Aulický, Václav, Most, Vtelno19.07.1973150 000,00
Jírovec, Václav, Most11.09.1949150 000,00
Šebek, Stanislav, Most01.06.1971150 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 444 247,82 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
15 000,00příprava volební kampaně - poradenské služby, výdaj dne 25.04.2022, transakce z účtu dne 29.04.2022
105 028,00pronájem a produkce reklamních ploch, výdaj dne 12.04.2022, transakce z účtu dne 13.04.2022
11 000,00Catering na předvolební akci 14.5.2022, výdaj dne 14.05.2022, transakce z účtu dne 24.05.2022
5 223,57Banner 3000x1500, triko pánské s potiskem, triko dámské s potiskem, výdaj dne 17.05.2022, transakce z účtu dne 24.05.2022
66 985,60šňůrky s potiskem pro volby do senátu, výdaj dne 06.06.2022, transakce z účtu dne 13.06.2022
15 000,00příprava volební kampaně - poradenské služby, výdaj dne 06.06.2022, transakce z účtu dne 13.06.2022
47 553,41Tužky s potiskem pro volby do senátu, výdaj dne 09.06.2022, transakce z účtu dne 13.06.2022
8 434,00věcné ceny do parkurových zákonů 19.6.2022, výdaj dne 14.06.2022
3 190,00věcné ceny do hobby soutěží "Ceny nezávislé kandidátky do senátních voleb, výdaj dne 15.06.2022, transakce z účtu dne 20.06.2022
18 150,00online rozhovor s přepisem pro volby do senátu Button 300x100 21.6.2022, výdaj dne 20.06.2022, transakce z účtu dne 23.06.2022
5 000,00smlouva o reklamně - parkury a hobby závody, výdaj dne 27.06.2022, transakce z účtu dne 01.07.2022
18 537,20reklamní materiál - letáky a magnety - senátní volby 2022, výdaj dne 27.06.2022, transakce z účtu dne 01.07.2022
3 872,00fotografické služby - senátní volby 2022, výdaj dne 30.06.2022, transakce z účtu dne 01.07.2022
3 630,00inzerce, grafické zpracování inzerce - senátní volby 2022, výdaj dne 07.07.2022, transakce z účtu dne 01.07.2022
22 503,58pronájem reklamní plochy 08,09/2022 - senátní volby 2022, výdaj dne 11.07.2022, transakce z účtu dne 18.07.2022
1 318,90banner 1860x1550 - senátní volby 2022, výdaj dne 26.07.2022, transakce z účtu dne 31.07.2022
51 375,39grafické práce, bannery, MHD, leták - pronájem reklamních ploch MHD - senátní volby 2022, výdaj dne 10.08.2022, transakce z účtu dne 22.08.2022
5 000,00reklamní bannery a PR výstupy - senátní volby 2022, výdaj dne 23.08.2022, transakce z účtu dne 30.08.2022
2 000,00reklamní služby - senátní volby 2022, výdaj dne 23.08.2022, transakce z účtu dne 30.08.2022
5 000,002x preventivní divadelní vystoupení - senátní volby 2022, výdaj dne 25.08.2022, transakce z účtu dne 30.08.2022
1 500,00reklamní služby - spoluúčast na letní parkurové akci pro děti a mládež - senátní volby 2022, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 30.08.2022
1 000,00pronájem plochy a reklama - volby senát 2022, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 13.09.2022
18 150,00inzerce a propagace v týdeníku Homér - senátní volby 2022, výdaj dne 06.09.2022, transakce z účtu dne 13.09.2022
3 178,67samolepy1666x920, 1500x1500, leták A4, výdaj dne 07.09.2022, transakce z účtu dne 08.09.2022
2 117,50rollup 85x200, grafické práce, výdaj dne 29.09.2022, transakce z účtu dne 15.09.2022
4 500,00Výběr hotovosti (uhrazena fa. č. 221100002 - 4054 Kč (rollup economy 85x200-3x, grafika vč. dopravy, Uhrazen nákup v hotovosti (ovo mix pro děti akce 4.9.2022)_JIP východočeská - 446,- č. d. 22HV00002 dne 2.9.2022, výdaj dne 24.04.2022

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Na základě požadavku doložení přehledu reklam na sociálních sítích - Facebook vás informuji, že na mých facebookových stránkách "Ing. Hana Aulická Jírovcová - politička" ( https://www.facebook.com/Ing-Hana-Aulick%C3%A1-J%C3%ADrovcov%C3%A1-politi%C4%8Dka-109984501682257), které byly využívány na volební kampaň ve volbách do Senátu PČR, ve dnech 23.-24. září 2022, vol. obvod č. 4 - Most, nebyly hrazeny žádné reklamy, propagace stránek a příspěvků.

Zbývající peněžní prostředky na volebním účtě č. 313131327/0300 ve výši 5752,18 Kč byly převedeny dne 19.10.2022 na obecně prospěšnou společnost Hospic v Mostě, na hlavní činnost hospicu. Informaci jsem vám odeslala dne 24.10.2022.