Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2022

Kandidující subjekt / Kandidát:
Václav Chaloupek do senátu - koalice OPAT a STAN


Identifikátor zprávy: Z7790-20230102170720
Datum: 02.01.2023 16:07:20
    Vít Rakušan, předseda, Jan Michálek, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 400 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Občané patrioti, Barrandova 404/28, Plzeň, 326003099598400 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 200,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Černý, Pavel, Blovice08.06.1983200,00volební banner
Kašpar, Lukáš, Starý Plzenec05.10.1984200,00volební banner
POL PRODUCTION s.r.o., Barrandova 366/26, Plzeň, 3260062620070200,00volební banner
Strolená, Marie, Vrčeň22.12.1956200,00volební banner
Vokoun, Jiří, Nezvěstice08.09.1990200,00volební banner
Zmeškalová, Veronika, Sedliště u Nepomuku17.05.1987200,00volební banner

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 987 535,81 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 000,00Založení karty
191 846,00Realizace kampaně
219 229,00Realizace kampaně
28 284,00Pronájem ploch - poměrná část
393 925,00Realizace kampaně
2 093,00Tisk - poměrná část
200,00volební banner, výdaj dne 25.08.2022Strolená, Marie, Vrčeň, 22.12.1956
200,00volební banner, výdaj dne 29.08.2022Vokoun, Jiří, Nezvěstice, 08.09.1990
200,00volební banner, výdaj dne 25.08.2022Zmeškalová, Veronika, Sedliště u Nepomuku, 17.05.1987
200,00volební banner, výdaj dne 25.08.2022Černý, Pavel, Blovice, 08.06.1983
200,00volební banner, výdaj dne 29.08.2022Kašpar, Lukáš, Starý Plzenec, 05.10.1984
200,00volební banner, výdaj dne 15.09.2022POL PRODUCTION s.r.o., Barrandova 366/26, Plzeň, 32600, 62620070
149 958,81převod nákladů z ostatních účtů

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Volební obvod: 7
Kandidát: Václav Chaloupek
Název koalice: Václav Chaloupek do senátu - koalice OPAT a STAN
Složení koalice: Starostové a nezávislí, Občané patrioti
Navrhující strana: Starostové a nezávislí

Finanční dar Občané patrioti, IČ 3099598 se sídlem Barrandova 404/28, Plzeň, 32600 ve výši 400 000 Kč na základě koaliční smlouvy.