Zpráva o financování volební kampaně

Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice

Kandidující subjekt / Kandidát:
Trikolóra hnutí občanů

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08288909


Identifikátor zprávy: Z3284-20200901132954
Datum: 01.09.2020 11:29:54
    Mgr. Václav Klaus, předseda hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 195 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Patrik, Roman, Bílina16.04.196550 000,00
Pešek, Zdeněk, Teplice04.08.195965 000,00
Pešek, Zdeněk, Teplice04.08.195930 000,00
Ptáček, Jaroslav, Háj u Duchcova05.03.197050 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 540 316,36 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
14 090,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Vylepení plakátů A1 v Krupce (17ks) a Teplicích (29ks) v termínu od 16.2. do 29.3.2020, výdaj dne 16.02.2020, transakce z účtu dne 21.02.2020
3 102,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů (47ks) Duchcov (od 13.2. do 31.3.2020), výdaj dne 19.02.2020, transakce z účtu dne 21.02.2020
8 228,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce na plakátech pro kampaň Z. Pešek do Senátu obvod 32 Teplice (8h), výdaj dne 24.02.2020, transakce z účtu dne 26.02.2020
31 530,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Kuličková pera (2000ks) a přívěsky na klíče (1000ks), výdaj dne 10.03.2020, transakce z účtu dne 26.02.2020
38 790,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Trička (15ks), kuličková pera (4000ks), kšiltovky (15ks), samolepky (300ks), zapalovače (300ks), výdaj dne 25.02.2020, transakce z účtu dne 26.02.2020
1 097,00Pronájem dodávky - návštěva Senátního obvodu Teplice 32 v rámci tour (19. a 20.3.2020), výdaj dne 19.03.2020, transakce z účtu dne 02.03.2020
1 200,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Poplatek za užívání veřejného prostranství dle povolení Městského úřadu Bílina (MUBI 7664/2020), výdaj dne 19.03.2020, transakce z účtu dne 02.03.2020
9,00Poplatek za dotaz na zůstatek v ATM, výdaj dne 03.03.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.03.2020, transakce z účtu dne 07.03.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.03.2020, transakce z účtu dne 09.03.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 07.03.2020, transakce z účtu dne 09.03.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 08.03.2020, transakce z účtu dne 10.03.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.03.2020, transakce z účtu dne 11.03.2020
1 815,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk 2ks plakátu 5,1x2,4m, výdaj dne 01.03.2020, transakce z účtu dne 11.03.2020
18 367,80A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - 2 reklamní plochy, výdaj dne 01.03.2020, transakce z účtu dne 11.03.2020
2 478,08A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk plakátů A2, 32ks, výdaj dne 11.03.2020, transakce z účtu dne 13.03.2020
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.03.2020, transakce z účtu dne 14.03.2020
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.03.2020, transakce z účtu dne 16.03.2020
242,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Dubí, výdaj dne 17.03.2020, transakce z účtu dne 18.03.2020
23 317,67A1 - Inzerce v tisku - Inzerce v Teplickém deníku, výdaj dne 13.03.2020, transakce z účtu dne 24.03.2020
363,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů (12ks) město Osek, výdaj dne 25.03.2020, transakce z účtu dne 01.04.2020
307,56A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 15.03.2020, transakce z účtu dne 04.04.2020
29 645,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Plocha Bílina 5x3,5m, výdaj dne 04.04.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
29 651,10A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Plocha A a B Bílina 5x2,4 a 5x3,5m, výdaj dne 27.02.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
2 783,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Letáky A5 2000ks, výdaj dne 04.03.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
25 773,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Výroba pronájem a montáž reklamních ploch Teplice a okolí, výdaj dne 09.03.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
25 773,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Výroba pronájem a montáž reklamních ploch Teplice a okolí - doplatek, výdaj dne 13.03.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
10 769,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Plakáty A1 (80ks) a A5 (20000ks), výdaj dne 11.03.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
28 928,68A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk plakátů a letáků A1-A5 (celkem 40380ks), výdaj dne 12.03.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
1 409,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Změna vizuálu - výlep plakátů Teplice a Krupka, výdaj dne 15.03.2020, transakce z účtu dne 09.04.2020
9 849,40A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výroba bannerů (3,9x2,25 a 5x2,37m) a jejich montáž, výdaj dne 31.03.2020, transakce z účtu dne 14.04.2020
68 849,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem reklamních ploch , přelep Výšina a Bílina a výroba plachet, výdaj dne 14.04.2020, transakce z účtu dne 20.04.2020
21 104,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Krupka a Teplice (26.4.-28.6.2020), výdaj dne 26.04.2020, transakce z účtu dne 21.04.2020
363,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů 12 ks město Osek, výdaj dne 21.04.2020, transakce z účtu dne 28.04.2020
7 095,44A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk plakátů A1 (80ks) a A2 (80ks), výdaj dne 24.04.2020, transakce z účtu dne 28.04.2020
1 554,95A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 15.04.2020, transakce z účtu dne 04.05.2020
4 598,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků A5 10000 ks, výdaj dne 12.05.2020, transakce z účtu dne 14.05.2020
4 598,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výroba tisk a montáž plachet Teplice, výdaj dne 18.05.2020, transakce z účtu dne 21.05.2020
41 060,70A1 - Inzerce v tisku - Inzerce v Teplickém deníku a deníku extra, výdaj dne 06.06.2020, transakce z účtu dne 29.06.2020
28 437,35A1 - Inzerce v tisku - Inzerce v Teplickém deníku a deníku extra, výdaj dne 31.05.2020, transakce z účtu dne 30.06.2020
12 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Kuličková pera 2000 ks, výdaj dne 28.05.2020, transakce z účtu dne 17.06.2020
363,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů - město Osek (12ks), výdaj dne 27.05.2020, transakce z účtu dne 15.06.2020
2 299,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků 1000 ks A6, výdaj dne 02.06.2020, transakce z účtu dne 15.06.2020
10 890,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Inzerce v krajeiDnes.cz Ústí nad Labem, výdaj dne 04.06.2020, transakce z účtu dne 15.06.2020
567,00Pronájem dodávky tour v Teplicích 04.06.2020, výdaj dne 04.06.2020, transakce z účtu dne 11.06.2020
751,41A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků A6 300 ks, výdaj dne 01.06.2020, transakce z účtu dne 08.06.2020
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 03.06.2020, transakce z účtu dne 06.06.2020
1 408,04A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 03.06.2020, transakce z účtu dne 05.06.2020
2 561,40A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 31.05.2020, transakce z účtu dne 04.06.2020
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 02.05.2020, transakce z účtu dne 02.06.2020
2 640,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Duchcov (60ks), výdaj dne 29.05.2020, transakce z účtu dne 01.06.2020
7 659,30A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků A5 (5000ks) a plakátů A1 (70ks), výdaj dne 29.05.2020, transakce z účtu dne 01.06.2020
998,48A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 04.06.2020, transakce z účtu dne 04.07.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje