Zpráva o financování volební kampaně

Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice

Kandidující subjekt / Kandidát:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
26673908


Identifikátor zprávy: Z3296-20200913194827
Datum: 13.09.2020 17:48:27
    Vít Rakušan, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 105 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Chroust, Miroslav, Teplice16.05.197120 000,00
Kaliba, Karel, Most15.07.19718 000,00
Kittl, Jan, Varnsdorf27.01.19862 000,00
Kulhánek, Miroslav, Hrobčice18.07.19535 000,00
Lekner, Radek, Děčín25.05.19755 000,00
Lesy Sever, s.r.o., Zámek Bílina čp. 98, Bílina, 418012564625710 000,00
Stavby Buresch s.r.o., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem, 4000176175775 000,00
Syslová, Jana, Hrobčice24.01.197420 000,00
Syslová, Jana, Hrobčice24.01.197430 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 8 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Mudruňka, Martin, Bílina05.03.19725 000,00Pronájem reklamní plochy
PNEU SOUKUP s.r.o., Vrchlického 108/18, Bílina, 41801250194653 000,00Pronájem reklamní plochy

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 443 123,28 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 000,00C6 - Provozní výdaje - Vystavení platební karty, výdaj dne 31.01.2020
20 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Tvorba volební strategie, výdaj dne 24.02.2020
40,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 15.02.2020, transakce z účtu dne 17.02.2020
40,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 15.02.2020, transakce z účtu dne 17.02.2020
40,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 15.02.2020, transakce z účtu dne 17.02.2020
40,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 16.02.2020, transakce z účtu dne 18.02.2020
70,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 16.02.2020, transakce z účtu dne 18.02.2020
40,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 16.02.2020, transakce z účtu dne 18.02.2020
6 050,00Fotografování, výdaj dne 24.02.2020
5 000,00Tvorba image, výdaj dne 24.02.2020
100,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 18.02.2020, transakce z účtu dne 19.02.2020
150,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 20.02.2020, transakce z účtu dne 21.02.2020
250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 22.02.2020, transakce z účtu dne 24.02.2020
350,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 26.02.2020
125 452,80A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 09.03.2020
11 047,30A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 09.03.2020
15 000,00Zajištění kontaktní kampaně, výdaj dne 09.03.2020
18 600,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Perníčky, výdaj dne 19.03.2020
1 210,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Postprodukce fotografií, výdaj dne 19.03.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 05.06.2020, transakce z účtu dne 06.06.2020
7 090,60A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 19.03.2020
35 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Tvorba volební strategie, výdaj dne 19.03.2020
4 840,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 13.03.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 12.03.2020, transakce z účtu dne 13.03.2020
11 620,84A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 19.03.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 11.03.2020, transakce z účtu dne 12.03.2020
1 089,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 19.03.2020
8 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Inzerce e-teplicko, výdaj dne 19.03.2020
232,23A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 13.03.2020, transakce z účtu dne 14.03.2020
9 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Natočení videa, výdaj dne 06.04.2020
1 936,00C6 - Provozní výdaje - Dopravné, výdaj dne 19.03.2020
4 827,90A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Teplicky.denik.cz, výdaj dne 30.04.2020
1 905,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Montáž banneru, výdaj dne 06.04.2020
937,95A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 13.04.2020, transakce z účtu dne 15.04.2020
25 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Implementace volební strategie, výdaj dne 18.05.2020
9 680,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem LED panelu, výdaj dne 21.05.2020
7 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2020
9 076,45A1 - Inzerce v tisku - Deník Právo, výdaj dne 21.05.2020
3 605,80A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 03.06.2020
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 30.05.2020, transakce z účtu dne 01.06.2020
15 681,00A1 - Inzerce v tisku - MF DNES, výdaj dne 29.06.2020
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 27.05.2020, transakce z účtu dne 28.05.2020
15 717,90A1 - Inzerce v tisku - Teplický deník a Teplicky.denik.cz, výdaj dne 14.06.2020
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 01.06.2020, transakce z účtu dne 02.06.2020
25 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Implementace volební strategie, výdaj dne 29.06.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 07.03.2020, transakce z účtu dne 09.03.2020
534,76A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 05.06.2020, transakce z účtu dne 06.06.2020
1 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 05.06.2020, transakce z účtu dne 06.06.2020
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 06.06.2020, transakce z účtu dne 08.06.2020
1 004,75A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 11.06.2020
2 178,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Oprava výlepu, výdaj dne 29.06.2020
18 185,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Inzerce e-teplicko, výdaj dne 07.09.2020
5 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 28.02.2020Mudruňka, Martin, Bílina, 05.03.1972
3 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 03.03.2020PNEU SOUKUP s.r.o., Vrchlického 108/18, Bílina, 41801, 25019465
750,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Výlep plakátů Bílina, výdaj dne 28.05.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje