Zpráva o financování volební kampaně

Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice

Kandidující subjekt / Kandidát:
ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
26585979


Identifikátor zprávy: Z3254-20200921153605
Datum: 21.09.2020 13:36:05
    Mgr. Petr Hannig, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 0,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Vzhledem k tomu, že kandidát na senátora v doplňovacích volbách do Senátu ve volebním obvodě č. 32 Teplice Eugen Sigismund Freimann už za politickou stranu ROZUMNÍ kandidoval v řádných volbách do Senátu v témže volebním obvodě a nebyl úspěšný, rozhodl se, aby v doplňovacích volbách jako kandidát politické strany ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty, neinvestoval do inzerce žádnou částku a nevyzýval potenciální dárce dárce k darování daru, nevyzýval potencionální dárce k nepeněžnímu plnění a sám nevyvíjel žádnou podobnou činnost, neboť usoudil, že voliči vzhledem k úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery, budou volit z úcty k této osobnosti jeho nástupce v Teplicích z řad ODS. Zároveň vyzval naši politickou stranu, aby se zdržela jakékoliv propagace jeho osoby vzhledem k této doplňovací volbě do Senátu v obvodě 32 Teplice. Takže příjmy a výdaje v této kampani byly nulové.
Mgr. Petr Hannig, předseda politické strany ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty