Zpráva o financování volební kampaně

Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice

Kandidující subjekt / Kandidát:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698


Identifikátor zprávy: Z3314-20200709093933
Datum: 09.07.2020 07:39:33
    PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 60 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Bartoš, Ivan, Praha20.03.198020 000,00
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.198620 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.198720 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 27 175,45 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
12 700,00pp#9101 FO 407/2020, ulk:p, zaloha-tisk-a-vylep-plakatu, jan-dlouhy, výdaj dne 28.02.2020
175,45pp#9103 FO 409/2020, ulk:p, zaloha-domena-tomastozickacz, jansuchanek, výdaj dne 24.03.2020
800,00pp#9268 FO 559/2020, ulk:p, liceni-bartostozicka, kamila-kleckova, výdaj dne 24.03.2020
1 000,00pp#9270 FO 561/2020, ulk:p, zpracovani-plakatu-tomas-tozicka, jarmila-palata, výdaj dne 24.03.2020
12 500,00pp#9293 FO 578/2020, ulk:p, fotografovani-tomase-tozicky, jiri-slama, výdaj dne 24.03.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Do doplňovacích senátních voleb ve volebním obvodu 32 byl za Českou pirátskou stranu nominovám Tomáš Tožička. Po vnitrostranické diskuzi v souvislosti s některými jeho výroky z dřívější doby se kandidát rozhodl odstoupit ještě před samotnými volbami. Uvedené náklady byly vynaloženy ještě před jeho odstoupením.