Zpráva o financování volební kampaně

Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice

Kandidující subjekt / Kandidát:
Komunistická strana Čech a Moravy

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00496936


Identifikátor zprávy: Z3244-20200809152008
Datum: 09.08.2020 13:20:08
    JUDr. Vojtěch Filip, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 36 976,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.195336 976,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 343 257,12 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 210,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem billboardu, výdaj dne 25.05.2020
hradil kandidát Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.1953
5 518,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 28.02.2020
hradil kandidát Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.1953
5 614,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 28.02.2020
hradil kandidát Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.1953
5 445,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 28.02.2020
hradil kandidát Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.1953
8 954,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - 2 ks billboardů, výdaj dne 25.05.2020
hradil kandidát Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.1953
4 235,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - propagační materiály, výdaj dne 25.05.2020
hradil kandidát Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.1953
6 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - prezentační spot, výdaj dne 09.03.2020
hradil kandidát Bubeníček, Oldřich, nar. 05.01.1953
6 896,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - volební tužky, výdaj dne 26.02.2020, transakce z účtu dne 27.02.2020
16 952,10A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 26.02.2020, transakce z účtu dne 27.02.2020
17 061,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Žit Teplice, výdaj dne 26.02.2020, transakce z účtu dne 27.02.2020
21 199,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 28.02.2020, transakce z účtu dne 27.07.2020
24 805,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 26.02.2020, transakce z účtu dne 04.03.2020
3 600,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Regio Revue, výdaj dne 10.03.2020, transakce z účtu dne 11.03.2020
842,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pozvánka na mítink, výdaj dne 17.03.2020, transakce z účtu dne 24.03.2020
3 320,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 17.03.2020, transakce z účtu dne 24.07.2020
842,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Teplice, výdaj dne 31.03.2020
909,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Krupka, výdaj dne 15.04.2020, transakce z účtu dne 31.03.2020
3 018,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Teplice, výdaj dne 14.04.2020, transakce z účtu dne 31.03.2020
42 834,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Žit Teplice, výdaj dne 30.03.2020, transakce z účtu dne 31.03.2020
18 150,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Metropol, výdaj dne 31.03.2020, transakce z účtu dne 06.04.2020
44 830,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků a plakátů, výdaj dne 15.04.2020, transakce z účtu dne 16.04.2020
7 040,69A1 - Inzerce v tisku - inzerce Teplický deník, výdaj dne 12.05.2020, transakce z účtu dne 13.05.2020
1 210,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - zpracování letáku, výdaj dne 13.05.2020
9 075,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění videospotu na LED TV, výdaj dne 26.05.2020, transakce z účtu dne 27.05.2020
5 400,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky, výdaj dne 26.05.2020, transakce z účtu dne 29.05.2020
32 958,83A1 - Inzerce v tisku - inzerce Teplický deník, výdaj dne 01.06.2020, transakce z účtu dne 02.06.2020
10 890,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce iDNES, výdaj dne 03.06.2020, transakce z účtu dne 05.06.2020
29 303,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdové náklady, výdaj dne 30.06.2020
650,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Bílina, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 30.06.2020
909,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Krupka, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 30.06.2020
3 586,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Teplice, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 30.06.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje