Zpráva o financování volební kampaně

Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice

Kandidující subjekt / Kandidát:
ANO 2011

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443339


Identifikátor zprávy: Z3286-20200909142320
Datum: 09.09.2020 12:23:20
Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem -227 887,83 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
-1 000,00marketing, transakce z účtu dne 17.03.2020
-8 400,00grafické práce, transakce z účtu dne 20.03.2020
-1 210,00anketní otázky, transakce z účtu dne 17.04.2020
-12 100,00inzerce, transakce z účtu dne 17.04.2020
-700,00grafické práce, transakce z účtu dne 20.04.2020
-2 000,00marketing, transakce z účtu dne 28.04.2020
-9 257,71tisk letáků, transakce z účtu dne 29.04.2020
-29 973,00kampaň - výlep platáků, transakce z účtu dne 29.04.2020
-10 309,00inzerce 5+2, transakce z účtu dne 30.04.2020
-17 666,00billboard, transakce z účtu dne 30.04.2020
-45 980,00výroba a instalace rekl.ploch, transakce z účtu dne 30.04.2020
-2 000,00marketing, transakce z účtu dne 29.05.2020
-17 598,24inzerce, transakce z účtu dne 10.06.2020
-13 310,00billboard - prodloužení nájmu, transakce z účtu dne 18.06.2020
-27 804,88roznos letáků, transakce z účtu dne 26.06.2020
-6 171,00inzerce web, transakce z účtu dne 23.07.2020
-2 408,00dotisk plakátů, transakce z účtu dne 18.08.2020
-20 000,00sponzoring fcb, transakce z účtu dne 08.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje