Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
ZA OBČANY

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
9244263


Identifikátor zprávy: Z3639-20201231103521
Datum: 31.12.2020 09:35:21
    Miroslav Antl, předseda hnutí ZA OBČANY

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 885 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Antl, Miroslav JUDr., Hradec Králové21.02.1955100 000,00
Antl, Miroslav JUDr., Hradec Králové21.02.1955100 000,00
Bělohradský, Jan JUDr., Praha30.09.195850 000,00
Diviš a partneři s.r.o., advokátní kancelář, Quadrio Building, Purkyňova 2121/3, Praha 1 - Nové Město, 110002415784850 000,00
Forman, Miroslav RNDr., Úvaly26.09.195950 000,00
Fukalová, Aneta Mgr., Praha11.03.198550 000,00
Gabriel, Josef Ing., Boršice19.03.196250 000,00
Grant Help, s.r.o., Václavské náměstí 828/23, Praha 1 - Nové Město, 110002764524060 000,00
Hofmann, Miroslav Mgr., Rychnov nad Kněžnou29.12.197350 000,00
Hofmann, Miroslav JUDr., Rychnov nad Kněžnou07.05.194510 000,00
Chytil, Jakub JUDr., Praha24.05.196115 000,00
Ing. Pavel Calábek, Sokolská 3964, Zlín, 760011855337120 000,00
JUDr. Helena Divišová, notářská kancelář, Ulrichova náměstí 737, Hradec Králové, 500012580042650 000,00
Lukáš, Jiří JUDr., Ústí nad Orlicí24.07.19605 000,00
Moravastav Kroměříž, spol. s r.o., Hulínská 1799/1, Kroměříž;, 767011818940710 000,00
MUDr. Jan Charvát - všeobecná ortopedie, K Dehetníku 9/216, Slatina, Hradec Králové, 50003422315585 000,00
Plastika Pipes Trade, s.r.o., Jihlavská 823/78, Praha, 1400063996219100 000,00
Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, 760014690091850 000,00
PS - MSI, a.s., Kúty 3802/17, Zlín, 760016450793930 000,00
Schlosser, Petr, Praha05.07.19865 000,00
Suchánek, Milan JUDr., Praha18.06.19545 000,00
Suchánek, Milan JUDr., Praha18.06.195410 000,00
Štěpánek, Petr, Častolovice17.03.197210 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 119 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Drnovský, Václav Mgr., Hradec Králové03.08.19835 000,00Dobrovolník - práce na videoklipu
Foama s.r.o., Jana Zajíce 939/8, Praha, 170000770648112 000,00zapůjčení vozidla
Krmaš, Jan Ing., Rychnov nad Kněžnou18.05.19823 000,00Dobrovoník - instalace banerů
Martincová, Naďa, Čermná nad Orlicí01.02.195215 000,00Dobrovolník - distribuce letáků a prop. materiálů
Martinec, Jan JUDr., Čermná nad Orlicí29.11.195115 000,00Dobrovolník - distribuce letáků a prop. materiálů
Roman Wimmer, Masarykovo nám. 13/12, Říčany, 251014684186568 000,00webové stránky hnutí ZA OBČANY
Řičař, Karel, Rychnov nad Kněžnou11.11.19821 000,00Dobrovolník - instalace banerů

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 943 925,23 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
15 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuceMartincová, Naďa, Čermná nad Orlicí, 01.02.1952
15 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuceMartinec, Jan JUDr., Čermná nad Orlicí, 29.11.1951
5 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video)Drnovský, Václav Mgr., Hradec Králové, 03.08.1983
1 000,00Instalace banerůŘičař, Karel, Rychnov nad Kněžnou, 11.11.1982
3 000,00Instalace banerůKrmaš, Jan Ing., Rychnov nad Kněžnou, 18.05.1982
12 000,00zapůjčení vozidlaFoama s.r.o., Jana Zajíce 939/8, Praha, 17000, 07706481
68 000,00tvorba a správa internetových stránek hnutí ZA OBČANYRoman Wimmer, Masarykovo nám. 13/12, Říčany, 25101, 46841865
18 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů 1. kolo, výdaj dne 29.07.2020
144 760,00tisk knihy, výdaj dne 07.08.2020
19 965,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - on-line kampaň 1. kolo, výdaj dne 07.08.2020
9 680,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - A7+A8, výdaj dne 10.08.2020
3 103,65A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů, výdaj dne 26.08.2020
240,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Týniště n.O., výdaj dne 26.08.2020
6 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů 1. kolo, výdaj dne 26.08.2020
23 195,70B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - tisk banerů, bilboardu, instalace, výdaj dne 26.08.2020
21 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem střižny, výdaj dne 02.09.2020
151,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Častolovice, výdaj dne 02.09.2020
5 590,20A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba PVC banerů, výdaj dne 02.09.2020
2 000,00úprava webových stránek www.miroslavantl.cz, výdaj dne 02.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - On line kampaň Seznam.cz, výdaj dne 02.09.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Sokol Javornice), výdaj dne 03.09.2020
9 679,03A1 - Inzerce v tisku - Rychnovský deník - Extra, výdaj dne 03.09.2020
14 786,72A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - USB karty, výdaj dne 04.09.2020
6 050,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem bilboardu, výdaj dne 04.09.2020
10 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - obrázky ke kreslenému klipu, výdaj dne 04.09.2020
1 350,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Kostelec n.O., výdaj dne 08.09.2020
1 815,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk bilboardového plakátu, výdaj dne 14.09.2020
5 900,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Pronájem rekl. plochy, montáž a demontáž, tisk, výdaj dne 14.09.2020
48 955,63A1 Rychnovský deník + A15 on-line kampaň rychnovsky.denik.cz, výdaj dne 14.09.2020
3 500,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - volební klip kreslený, výdaj dne 15.09.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Elmont s.r.o.), výdaj dne 16.09.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Chmelař), výdaj dne 17.09.2020
10 406,00A1 - Inzerce v tisku - inzertní noviny Golempress, výdaj dne 22.09.2020
17 635,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - reklamní letáky, výdaj dne 22.09.2020
4 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - volební klip hraný, výdaj dne 23.09.2020
22 869,00A1 - Inzerce v tisku - Inzterce Týdeník Pernštejn, výdaj dne 23.09.2020
10 890,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem bilboardu, výdaj dne 23.09.2020
12 201,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce deník Právo, výdaj dne 24.09.2020
10 890,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Výroba bilboardů, instalace a deistalace do ploch, výdaj dne 28.09.2020
44 617,00A1 MF Dnes + A15 on-line kampaň kraje.iDNES.cz, výdaj dne 05.10.2020
10 200,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů 2. kolo, výdaj dne 07.10.2020
16 093,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků - 2. kolo, výdaj dne 07.10.2020
3 751,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce deník Právo - 2. kolo, výdaj dne 07.10.2020
19 965,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - on-line kampaň 2. kolo, výdaj dne 09.10.2020
7 180,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - on-line kampaň Orlicky.net, výdaj dne 09.10.2020
2 352,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Rychnov n.Kn., výdaj dne 09.10.2020
2 118,71A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů, výdaj dne 09.10.2020
11 761,20A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Rychnovský deník - 2. kolo, výdaj dne 15.10.2020
19 714,53B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Polep vozu, PVC banery, přelepy banrů i bilboardů - 2. kolo, výdaj dne 15.10.2020
440,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Vamberk, výdaj dne 16.10.2020
51 062,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce letáků 1. a 2. kolo, výdaj dne 19.10.2020
19 340,64A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Deník Blesk, výdaj dne 21.10.2020
72,60A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Doudleby nad Orlicí, výdaj dne 04.11.2020
3 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC banery plot, výdaj dne 06.11.2020
1 200,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama 5 400 000 Kč, výdaj dne 12.09.2020
1 200,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama 5 400 000 Kč, výdaj dne 14.09.2020
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama 5 400 000 a Audiokniha, výdaj dne 17.09.2020
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama Audiokniha, výdaj dne 19.09.2020
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama Audiokniha, Senát - právníci, Dana Zátopková, výdaj dne 24.09.2020
2 312,35A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama Dana Zátopková, Článek Info.cz, výdaj dne 28.09.2020
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama Mirek a Dana, Klip poslední, Univerzita, výdaj dne 30.09.2020
603,79Tarif Lite služby Collabim, výdaj dne 01.10.2020
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama XTV, Klip poslední, Skořepa, Video, Fotbalisti, Ocenění rekonstrukce, Hasiči, Vícha, Střelecká revue, výdaj dne 03.10.2020
9 000,00A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama Střelecká revue, Video, Skořepa, Vícha, Ocenění rekonstrukce, Fotbalisti, Hasiči, Výzva, Standa, Klip-II.kolo, Rozhovory, Netolický, výdaj dne 09.10.2020
11 751,75A13 - Propagace na Facebooku - FB reklama Netolický, Klip-II. kolo, Rozhovory, Nemocnice final, Škola, Skořepa, Ještě jednou, výdaj dne 20.10.2020
75,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - On line kampaň Seznam.cz, výdaj dne 22.10.2020
29,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - On line kampaň Seznam.cz, výdaj dne 22.10.2020
1 500,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - On line kampaň Google, výdaj dne 29.09.2020
6 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - On line kampaň Google, výdaj dne 08.10.2020
1 220,74A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - On line kampaň Google, výdaj dne 19.10.2020
795,00C1 - Daně a poplatky - Srážková daň, výdaj dne 19.10.2020
1 001,00C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 05.07.2020
1 000,40C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 12.07.2020
1 000,70C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 19.07.2020
1 000,70C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 20.07.2020
1 000,10C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 01.08.2020
1 000,40C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 05.08.2020
1 329,30C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 16.08.2020
1 000,10C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 20.08.2020
1 000,50C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 22.08.2020
1 005,05C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 29.08.2020
1 000,10C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 31.08.2020
1 000,54C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 05.09.2020
1 000,80C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 10.09.2020
1 000,10C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 24.09.2020
500,20C4 - Pohonné hmoty - Nákup pohonných hmot, výdaj dne 06.10.2020
648,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Opočno, výdaj dne 20.08.2020
1 260,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Dobruška, výdaj dne 20.08.2020
182,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - České Meziříčí, výdaj dne 20.08.2020
1 960,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů - Holice, výdaj dne 25.08.2020
562,00C3 - Spotřební materiál - Nákup ruční sponkovačky BOSCH, výdaj dne 09.09.2020
200,00C3 - Spotřební materiál - Nákup dopisních obálek, výdaj dne 15.09.2020
1 500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Barvínek), výdaj dne 13.10.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Samek), výdaj dne 14.10.2020
500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (TJ Sokol Voděrady), výdaj dne 14.10.2020
1 500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (SK Přepychy), výdaj dne 14.10.2020
4 505,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Dohoda o provedení práce J. Kasal, výdaj dne 15.10.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Kytlík), výdaj dne 15.10.2020
2 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Adamcová), výdaj dne 15.10.2020
500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (SDH Kost. Lhota), výdaj dne 16.10.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Řeháková), výdaj dne 19.10.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (TJ Sokol Rychnov n.Kn.), výdaj dne 03.12.2020
500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Hájek), výdaj dne 03.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Erber), výdaj dne 04.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Beránek), výdaj dne 04.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Macháň), výdaj dne 04.12.2020
5 780,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Dohoda o provedení práce M. Krmašová, výdaj dne 09.12.2020
500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Maniš)), výdaj dne 09.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Unger)), výdaj dne 09.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Ullrych)), výdaj dne 09.12.2020
1 020,00C1 - Daně a poplatky - Srážková daň, výdaj dne 10.12.2020
3 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (FK Horní Ředice z.s.)), výdaj dne 10.12.2020
500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (SDH Zdelov), výdaj dne 10.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Hůlová), výdaj dne 14.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Vychopeň), výdaj dne 14.12.2020
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (Taterová)
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - PVC baner - plot (VK Choceň)
50 000,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Admin. práce 7-11/2020 A. Fukalová, výdaj dne 22.12.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje