Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Změna 2020

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08773297


Identifikátor zprávy: Z4084-20210102175917
Datum: 02.01.2021 16:59:17
    Mgr. Jiří Zimola, předseda hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 196 044,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Hrubec, Tomáš, Riegrova 159, 378 42 Nová Včelnice28.05.19742 500,00
Komínek, Bohumil Ing., Kosmonautů 9 Jindřichův Hradec 3770112.12.197250 000,00
Komínek, Bohumil ing., Jindřichův Hradec12.12.1972100,00
Mrvka, Stanislav Ing., Denisova 353 Jindřichův Hradec 3770125.05.195350 000,00
NEST.HB, Žižkova 65, Havlíčkův Brod, 580012592901150 000,00
Změna 2020, Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 37501087732971 612,00
Změna 2020, Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 375010877329725 832,00
Změna 2020, Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 37501087732975 000,00
Změna 2020, Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 375010877329710 000,00
Změna 2020, Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 37501087732971 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 8 228,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
INTERPRESS a.s., Žerotínova 554, České Budějovice, 37004260203608 228,00tisk letáků

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 204 171,80 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
4 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem pozemku, výdaj dne 01.09.2020
9 583,20A1 - Inzerce v tisku - Deník Vltava Labe Media, výdaj dne 02.09.2020
1 237,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - led obrazovka, výdaj dne 13.09.2020
2 635,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - potisk, výdaj dne 13.09.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce, výdaj dne 13.09.2020
29 037,10A1 - Inzerce v tisku - Deník Extra, výdaj dne 17.09.2020
47 553,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - hypercube, výdaj dne 01.10.2020
48 400,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - hypercube, výdaj dne 10.08.2020
1 007,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 17.09.2020
150,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 19.10.2020
33 207,24A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška letáků, výdaj dne 22.10.2020
9 657,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - auto, výdaj dne 16.09.2020
1 612,26A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - auto, výdaj dne 29.10.2020
1 000,00A1 - Inzerce v tisku - inzerát, výdaj dne 21.10.2020
815,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha, výdaj dne 15.09.2020
8 228,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 21.09.2020INTERPRESS a.s., Žerotínova 554, České Budějovice, 37004, 26020360

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje