Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Třísková Emilie


Identifikátor zprávy: Z3671-20210109153417
Datum: 09.01.2021 14:34:17
    Emilie Třísková, Nezávislá kandidátka

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 10 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Dukay, Lukáš PhDr., Cerhenice17.09.19872 500,00výlep plakátů
Hybler, Tomáš, Kanín, Opolany06.10.19822 500,00výlep plakátů
Psutková, Kateřina, Kšely17.08.19992 500,00rozdávání propagačních materiálů
Vedralová, Michaela, Velim15.08.19962 500,00rozdávání propagačních materiálů

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 734 393,17 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962734 393,17

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 744 393,17 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
24 500,00fotografické práce,video, výdaj dne 23.07.2020, transakce z účtu dne 28.07.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
101 363,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch (billboardy,CLV, plakátovací plochy), výdaj dne 23.07.2020, transakce z účtu dne 28.07.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
936,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk podpisové karty A6 1500 ks, výdaj dne 23.08.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
57 789,00A4 - Volební noviny - tisk - tisk volebních novin 60 000 ks, výdaj dne 23.08.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
3 657,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů A2,A3 800 ks, výdaj dne 23.08.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
10 000,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - reklama Youtube.com, výdaj dne 23.08.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
39 903,28A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce dopisů 1.kolo, výdaj dne 24.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
42 633,51A5 - Volební noviny - distribuce - neadresná distribuce volebních novin, výdaj dne 24.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
39 903,28A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce dopisu 2.kolo, výdaj dne 24.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
210 431,10A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk dopisů 1. a 2. kolo, výdaj dne 25.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
1 103,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba reklamní plachty, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
1 286,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů A3 500ks, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
18 150,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamní plochy 1ks, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
15 125,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - dárkové pivo 500ks, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
27 424,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Deník 2 okresy, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
420,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - reklamní samolepka, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
3 375,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - výlep plakátů, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
10 452,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních ploch - billboardy 2ks, výdaj dne 14.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
4 646,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk a výlep billboardu, výdaj dne 14.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
15 125,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - dárkové pivo 500ks, výdaj dne 14.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
18 150,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce - Můj kraj, výdaj dne 14.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
7 804,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce - volební noviny, grafický návrh kampaně, výdaj dne 14.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
4 506,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba reklamních bannerů 3ks, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 29.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
10 741,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů,samolepek,boardů, podpisových karet, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 29.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
423,00instalační materiál, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 29.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
8 000,00A13 - Propagace na Facebooku - reklama na Facebooku, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 29.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
2 500,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - výlep plakátů L.DukayDukay, Lukáš PhDr., Cerhenice, 17.09.1987
2 500,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Výlep plakátů T.HyblerHybler, Tomáš, Kanín, Opolany, 06.10.1982
2 500,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Rozdávání propagačních materiálů M.VedralováVedralová, Michaela, Velim, 15.08.1996
2 500,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Rozdávání propagačních materiálů K.PsutkováPsutková, Kateřina, Kšely, 17.08.1999
10 164,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - copywriting - dopis, billboardy, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
3 267,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk boardů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
7 623,00A4 - Volební noviny - tisk - dotisk volebních novin 3000 ks, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
12 293,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - dezinfekční gel 508 ks, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
3 200,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Sadské noviny, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 31.10.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962
20 000,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku, výdaj dne 23.08.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
hradil kandidát Třísková, Emilie, nar. 14.08.1962

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje