Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Společně pro Senát


Identifikátor zprávy: Z3707-20210110190603
Datum: 10.01.2021 18:06:03
    Markéta Pekarová Adamová, Marian Jurečka, Václav Láska, předsedkyně TOP 09, předseda KDU-ČSL, předseda SEN 21

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 105 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
SENÁTOR 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 150000669520550 000,00
Srubek, Herbert, Česká Lípa01.05.19685 000,00
Šmejda, Libor, Česká Lípa11.06.196525 000,00
Šmejda, Libor, Česká Lípa11.06.196525 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Šmejda, Libor, Česká Lípa11.06.1965500,00dárkové předměty

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 233 127,36 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
46 109,47online reklama Seznam, FB, PPC, výdaj dne 24.09.2020
41 269,47online reklama Seznam, FB, PPC, výdaj dne 14.09.2020
7 670,00grafické práce, výdaj dne 14.09.2020
33 456,50online reklama Seznam, FB, výdaj dne 01.09.2020
13 300,00online reklama, výdaj dne 01.09.2020
1 815,00grafické práce, výdaj dne 01.09.2020
9 680,00online reklama Seznam, výdaj dne 04.08.2020
12 100,00web, výdaj dne 04.08.2020
3 600,00web, výdaj dne 04.08.2020
8 000,00grafika, výdaj dne 04.08.2020
1 721,53výroba letáky, výdaj dne 02.09.2020
500,00dárkové předměty * Šmejda Libor, Česká Lípa, , 11.06.1965Šmejda, Libor, Česká Lípa, 11.06.1965
53 159,39podíl obecných společných nákladů - pro S 36, výdaj dne 30.10.2020
4,00POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.10.2020
50,00POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.10.2020
180,00VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.10.2020
2,00POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.10.2020
4,00POPLATEK KREDIT TRAN, výdaj dne 30.09.2020
20,00POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.09.2020
50,00POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.09.2020
180,00VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.09.2020
10,00POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.09.2020
4,00POPLATEK KREDIT TRAN, výdaj dne 31.08.2020
8,00POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 31.08.2020
50,00POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 31.08.2020
180,00VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.08.2020
4,00POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.08.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

složení koalice: TOP 09, KDU-ČSL, SEN 21
volební obvod: 36
kandidát: Libor Šmejda
název koalice: Společně pro Senát