Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612


Identifikátor zprávy: Z3647-20210111101932
Datum: 11.01.2021 09:19:32
    Libor Vondráček, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 739 961,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Albrecht, Roman, Praha29.04.1962250,00
Bednářová, Dana, Jindřichův Hradec09.08.196510 000,00
Bednářová, Dana, Jindřichův Hradec09.08.19655 000,00
Dočekal, Jan, Praha 631.01.19642 000,00
Dupalová, Veronika, Jindřichův Hradec21.04.198410 000,00
Hanek, Felix, Jindřichův Hradec12.03.19925 000,00
Hubínka, Zbyněk, Liberec25.05.19761 000,00
Chalupský, Jaroslav Ing., Jindřichův Hradec27.04.197420 000,00
Jahodová, Natálie, Uherské Hradiště29.05.198920 000,00
Jedlička, Vít, 23, Praha06.09.198310 000,00
Lebduška, Josef Ing., Chrudim21.05.19511 000,00
Macek, Tomáš, Praha 427.12.19695 000,00
Matějus, Pavel Bc., Domažlice07.05.198520 000,00
Merta, Zdeněk, Šumperk26.01.19795 000,00
Pelán, Jaroslav Ing., Hořovice23.08.19801 000,00
Procházka, Aleš Bc., Písek29.01.19901 111,00
Sečkár, Alois Ing., Praha 421.07.19882 000,00
Sečkár, Alois Ing., Praha 421.07.19883 000,00
Sečkár, Alois Ing., Praha 421.07.19882 000,00
Shimon Shabi, s. r. o., Švabinského 405/40, Praha, 1490028185102600 000,00
Štampach, Tomáš, Praha 318.10.19841 000,00
Urban, Daniel, Praha 1127.09.197015 000,00
Válka, Vítězslav, Luleč23.12.1980250,00
Vlk, Karel Mgr., Nehvizdy16.04.1968250,00
Vondráček, Libor Mgr., Jindřichův Hradec29.07.1994100,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 24 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.198124 000,00výroba 30 000 ks volebních novin v provedení přeložená A3 s oboustranným barevným tiskem

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 949 834,78 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
24 000,00A4 - Volební noviny - tisk - výroba 30 000 ks volebních novin v provedení přeložená A3 s oboustranným barevným tiskem, výdaj dne 05.10.2020Pajonk, Tomáš Ing., Zašová, 11.08.1981
2 783,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 31.07.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
907,50A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 31.07.2020, transakce z účtu dne 07.08.2020
907,50A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 08.08.2020, transakce z účtu dne 10.08.2020
184,04A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.08.2020
5 499,45A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 20.08.2020
16 577,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební kampaň, výdaj dne 28.08.2020, transakce z účtu dne 02.09.2020
29 946,40A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 02.09.2020
10 357,60A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 02.09.2020, transakce z účtu dne 25.11.2020
9 583,20A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 02.09.2020
13 007,50A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 04.09.2020, transakce z účtu dne 13.09.2020
31 454,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - reklamní plachty, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 13.09.2020
2 880,00C6 - Provozní výdaje - použití montážní plošiny, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
39 736,40A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 17.09.2020
603,37A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2020
18 694,50A4 - Volební noviny - tisk - volební noviny, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
907,50A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 24.09.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
7 986,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
21 415,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboardy, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 04.10.2020
907,50A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 29.09.2020
600 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketingová kampaň, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 04.10.2020
11 979,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
1 210,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 02.10.2020
1 210,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 02.10.2020
664,34A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
10 055,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - reklamní plachty, výdaj dne 08.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
27 508,60A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška tiskovin, výdaj dne 08.10.2020, transakce z účtu dne 14.10.2020
1 210,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 09.10.2020, transakce z účtu dne 12.10.2020
1 210,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 09.10.2020, transakce z účtu dne 10.10.2020
1 210,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 10.10.2020
3 218,60A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 21.10.2020
3 572,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - přelepky plachet, výdaj dne 13.10.2020
665,50A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.10.2020
3 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - práce v kampani, výdaj dne 21.10.2020
7 390,68A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 21.10.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - internetová inzerce, výdaj dne 22.10.2020
1 425,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - správa sociálních sítí, výdaj dne 25.10.2020, transakce z účtu dne 12.11.2020
1 198,00C6 - Provozní výdaje - použití montážní plošiny, výdaj dne 26.10.2020, transakce z účtu dne 29.10.2020
16 770,60A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 30.10.2020, transakce z účtu dne 29.10.2020
8 000,00dar na podporu kampaně, výdaj dne 12.11.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Předávané veškeré účetnictví volební kampaně jsme zaslali do datové schránky ÚDHPSH, ID zprávy 860124113.