Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
03221199


Identifikátor zprávy: Z4075-20210210141334
Datum: 10.02.2021 13:13:34
    Jaroslav Turnhöfer, předseda hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 116 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Skokan, Petr, Česká Lípa27.05.196320 000,00
Skokan, Petr, Česká Lípa27.05.19631 000,00
Skokan, Petr, Česká Lípa27.05.196315 000,00
Skokan, Petr, Česká Lípa27.05.196320 000,00
Skokan, Petr, Česká Lípa27.05.196360 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 88 222,45 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 000,00vystavení platební karty, výdaj dne 31.08.2020
199,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - nákup MEGAKNIHY CZ Praha, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 11.09.2020
24 066,90A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - záloha na tisk letáků, výdaj dne 18.09.2020
34 503,13záloha na neadresnou distribuci letáků, výdaj dne 18.09.2020
5 645,38A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakáty, výdaj dne 21.09.2020
2 153,80A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky A5, výdaj dne 24.09.2020
3 654,00výlep plakátů Rengl, výdaj dne 30.09.2020
1 500,24A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, výdaj dne 02.11.2020
15 000,00Pokuta od UDHPSH
500,00Pokuta od UDHPSH, Celní správa

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

U částek, kde nejsou uvedeny termíny vkladů nebo plateb se jedná o transakce provedené v roce 2021, které jsou reakcí na zaplacení pokuty vyměřené ÚDHPSH a Celní správou.