Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Koalice České strany sociálně demokratické a hnutí ANO 2011


Identifikátor zprávy: Z3689-20210111133112
Datum: 11.01.2021 12:31:12
    Koalice České strany sociálně demokratické a hnutí ANO 2011, Koalice České strany sociálně demokratické a hnutí ANO 2011

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 895 676,20 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
10 000,00VOLEBNÍ SPOT
39 204,00PRÁVNÍ SLUŽBY, SEPIS PROGRAMOVÝCH TEZÍ
102 120,37KAMPAŇ A PROPAGACE
121 036,30REKLAMNÍ KAMPAŇ, TISKY, PLOCHY - CLV
172 727,50PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH, TISK MATERIÁLŮ, MEDIÁLNÍ SLUŽBY
303 770,50PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH, TISK MATERIÁLŮ, MEDIÁLNÍ SLUŽBY
145 369,78ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK
1 447,75ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK - JEN VOLBY DO SENÁTU 2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

1) Pokud jde o položku "ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK" v Části IV. Výdaje na volební kampaň této Zprávy o financování volební kampaně a tam uvedenou částku v Kč, jde o poměrnou část společných výdajů, které uhradila Česká strana sociálně demokratická v souvislosti s volbami do Senátu 2020, kterých se účastnila ať samostatně, ať v koalicích, a v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů, kterých se účastnila ať samostatně, ať v koalicích, které připadají na hodnotu všech prostředků kampaně v souvislosti s krajskými i senátními volbami, podle výdajových limitů do nákladů kampaně krajských voleb a do limitu pro senátní kampaň v daném obvodu, včetně situací, kdy některé výdaje sice slouží k pořízení zboží či služeb, jež naplňují znaky volební kampaně podle volebních zákonů, ale nelze je přičíst ani senátním, ani krajským volbám (například propagace značky/jména, apod.). Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu volebního účetnictví, označeného jako "Rozdělovník_ZK99_ver_3", který obsahuje rozdělení jednotlivých konkrétních společných výdajů na kampaň, popř. dokument volebního účetnictví Účetní deník celkem (2020) - Náklady na zakázku, symbol 99.

2) Pokud jde o položku "ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK - JEN VOLBY DO SENÁTU 2020" v Části IV. Výdaje na volební kampaň této Zprávy o financování volební kampaně a tam uvedenou částku v Kč, jde o poměrnou část společných výdajů, které uhradila Česká strana sociálně demokratická v souvislosti s volbami do Senátu 2020, kterých se účastnila ať samostatně, ať v koalicích, které připadají na hodnotu všech prostředků kampaně v souvislosti jen se senátními volbami 2020, podle výdajových limitů pro senátní kampaň v daném obvodu (v daných obvodech), včetně situací, kdy některé výdaje sice slouží k pořízení zboží či služeb, jež naplňují znaky volební kampaně podle volebního zákona pro volby do Senátu PČR, ale nelze je přičíst senátním volbám v daném volebním obvodu (například propagace značky/jména, apod.). Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu volebního účetnictví, označeného jako "Rozdělovník_S99", který obsahuje rozdělení jednotlivých konkrétních společných výdajů na kampaň, popř. dokument volebního účetnictví Účetní deník celkem (2020) - Náklady na zakázku, symbol 99.