Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Šobr Miroslav Ing.


Identifikátor zprávy: Z3666-20201125110005
Datum: 25.11.2020 10:00:05
    Ing. Miroslav Šobr, Ing. Miroslav Šobr

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 14 658,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Šobr, Miroslav, nar. 23.02.196614 658,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 14 658,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
14 658,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 14.09.2020, transakce z účtu dne 15.09.2020
hradil kandidát Šobr, Miroslav, nar. 23.02.1966

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Z důvodu nezpochybnitelnosti pozadí mojí voleb ní kampaně jsem si ji financoval zcela sám, ze svého účtu u ČSOB, bez přijetí jakékoli finanční nebo nefinanční pomoci. Z osobních a rodinných důvodů jsem se navíc kampani nemohl věnovat, takže spočívala pouze v realizaci jednoho inzerčního článku v regionálních denících Strakonicko a Písecké postřehy. Částka za inzerci činila 14.658,- Kč a faktura byla zaplacena převodem z mého účtu v plné výši dne 15.9. 2020 na účet Jihočeských týdeníků s.r.o..
Miroslav Šobr