Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Radomír Prus


Identifikátor zprávy: Z3669-20201103090942
Datum: 03.11.2020 08:09:42
    Radomír Prus, nezávislý kandidát

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 874 433,74 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
511,41A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.10.2020
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.10.2020
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
22 143,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 30.09.2020
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 28.09.2020
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 25.09.2020
24 731,00A5 - Volební noviny - distribuce, výdaj dne 21.09.2020
25 773,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 17.09.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.09.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 11.09.2020
20 250,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 10.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 10.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 10.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.09.2020
18 300,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 18.06.2020
20 000,00Záloha ČNB nezávislý kandidát, výdaj dne 02.07.2020
15 500,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 02.07.2020
30 492,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 12.06.2020
3 993,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 18.06.2020
50 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 31.07.2020
5 869,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 31.07.2020
16 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 31.07.2020
50 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 01.09.2020
6 780,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 01.09.2020
82 309,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 02.09.2020
57 656,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 10.09.2020
100 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 30.09.2020
4 356,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 20.10.2020
48 466,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 20.10.2020
23 500,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 20.10.2020
30 113,88A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 20.10.2020
81 191,00A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 02.11.2020
700,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 02.11.2020
123 299,45A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit), výdaj dne 02.11.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje