Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Nezávislá kandidátka

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
9340718


Identifikátor zprávy: Z3642-20210408110236
Datum: 08.04.2021 09:02:36
    Ing. Bc. Ivana Horká, předsedkyně

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 497 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Horká, Ivana Ing. Bc., Velké Meziříčí28.10.196290 000,00
Horká, Ivana Ing. Bc., Velké Meziříčí28.10.1962150 000,00
Horká, Ivana Ing. Bc., Velké Meziříčí28.10.1962200 000,00
Horký, Aleš, Velké Meziříčí01.04.198950 000,00
Rozmarínová, Václava, Vídeň10.01.19731 000,00
Slunečnice energo, s.r.o., Karlov 139, Velké Meziříčí, 59401292119305 000,00
Šabatová, Jana, Jabloňov17.05.19651 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 283 465,96 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Agados, spol. s.r.o., Průmyslová 2081, Velké Meziříčí, 5940143378391189 868,96Reklamní plochy
Čermáková, Eleonora RNDr. CSc., Dolní Radslavice17.07.19412 000,00Umístění banneru
Horká, Anežka, Jívoví23.01.19382 000,00Umístění banneru
Horká, Ivana Ing. Bc., Velké Meziříčí28.10.196276 597,00Inzerce
Horký, Aleš, Velké Meziříčí01.04.19895 000,00Dobrovolník
Kališ, Jiří, Velké Meziříčí09.07.19692 000,00Umístění banneru
Prudková, Marie, Vídeň22.03.19672 000,00Umístění banneru
Smejkal, Jiří, Domanín30.07.19572 000,00Umístění banneru
Wasserbauerová, Ivana, Velké Meziříčí05.03.19652 000,00Umístění banneru

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 240,79 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Horká, Ivana Ing. Bc., nar. 28.10.1962240,79

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 778 191,53 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
12 700,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - předvolební klip
3 031,05B3 - Nákup služeb - grafické práce - silueta, mapa, grafické práce
1 137,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba placek
35 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - (návrh vizuální identity a webu
847,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba banneru
4 561,70A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - promo stolek
1 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
121 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Poradenské a konzultační služby
14 520,00fotopráce
363,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáky, plakáty – vzorek
1 986,60zahájení kampaně – Šiklův mlýn
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
3 354,12A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakáty
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
30,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za pojištění
20 652,28A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Sanitgel – reklamní předmět
19 045,00pronájem automobilu
23,74A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
1 920,00dezinfekce na ruce
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
4 740,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů
260,00dezinfekce na ruce
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
1 990,50C4 - Pohonné hmoty - nafta
9 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
910,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - poplatek za užívání prostranství
12 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
13 915,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů v obcích
30,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za pojištění
9 769,67A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
18 100,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické služby
21 500,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - předvolební klipy
1 600,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - poplatek za užívání prostranství
30,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za pojištění
1 376,30A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
4 598,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů v obcích
7 856,53A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, plakáty
11 385,37A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, plakáty
1 800,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní perníky
2 000,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Exit 162
30,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za pojištění
36 162,06A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - dezinfekce na ruce
27 207,00pronájem automobilu
18 319,40A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty
9 075,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty
30,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za pojištění
17 407,06A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty
240,79webová doména
hradil kandidát Horká, Ivana Ing. Bc., nar. 28.10.1962
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - umístění banneruČermáková, Eleonora RNDr. CSc., Dolní Radslavice, 17.07.1941
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - umístění banneruHorká, Anežka, Jívoví, 23.01.1938
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - umístění banneruKališ, Jiří, Velké Meziříčí, 09.07.1969
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - umístění banneruPrudková, Marie, Vídeň, 22.03.1967
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - umístění banneruSmejkal, Jiří, Domanín, 30.07.1957
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - umístění banneruWasserbauerová, Ivana, Velké Meziříčí, 05.03.1965
189 868,96A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - reklamní plochyAgados, spol. s.r.o., Průmyslová 2081, Velké Meziříčí, 59401, 43378391
76 597,00A1 - Inzerce v tisku - Medřičské listyHorká, Ivana Ing. Bc., Velké Meziříčí, 28.10.1962
5 000,00dobrovolníkHorký, Aleš, Velké Meziříčí, 01.04.1989
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
1 721,40C4 - Pohonné hmoty - nafta

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 95 286,29 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
volební noviny95 286,29