Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Marek Hilšer do Senátu

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07157029


Identifikátor zprávy: Z4001-20201222121805
Datum: 22.12.2020 11:18:05
    Marek Hilšer, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 138 190,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19795 000,00
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.197960 879,00
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19795 000,00
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19798 000,00
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.197924 790,00
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.197934 121,00
Kedzior, Tomáš, Brno03.01.1974400,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 6,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19791,00Úprava webových stránek
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19791,00Produkce videí a grafiky sociálních sítí
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19791,00Produkce videí a grafiky sociálních sítí
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19791,00Produkce videí a grafiky sociálních sítí
Berta, Lukáš MgA., Brno07.09.19791,00Tvorba webových stránek
Hilšer, Marek MUDr. Bc. Ph.D., Praha23.03.19761,00Úprava webových stránek

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 137 736,96 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979137 736,96

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 138 042,96 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Produkce volebních videí a grafiky sociálních sítí, výdaj dne 28.09.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
Berta, Lukáš MgA., Brno, 07.09.1979
123,52A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 01.08.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 07.08.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 14.08.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 27.08.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1 311,70A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 01.09.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 10.09.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
5 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 19.09.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
5 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 26.09.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
4 088,21A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 01.10.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
5 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 02.10.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
3 895,23A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 03.10.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
49,59A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 05.10.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Produkce volebních videí a grafiky sociálních sítí, výdaj dne 01.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
Berta, Lukáš MgA., Brno, 07.09.1979
1,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Produkce volebních videí a grafiky sociálních sítí, výdaj dne 15.05.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
Berta, Lukáš MgA., Brno, 07.09.1979
50 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Reklama na Google Adds, výdaj dne 22.07.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
800,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 22.07.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
557,09A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 23.07.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Reklama na Google Adds, výdaj dne 21.07.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
800,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 14.07.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
800,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 08.07.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
3 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Reklama na Google Adds, výdaj dne 06.07.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
101,49A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 30.06.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
800,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 29.06.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
800,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 21.06.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
3 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Reklama na Google Adds, výdaj dne 18.06.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
800,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 12.06.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Reklama na Google Adds, výdaj dne 08.06.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
82,30A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 31.05.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
800,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 25.05.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1 053,13A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 30.04.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
3 652,22A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 31.03.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
3 394,69A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 29.02.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
2 167,42A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 31.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na Facebooku, výdaj dne 19.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
2 500,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Reklama na Facebooku, výdaj dne 09.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
10 936,97A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Reklama na Facebooku, výdaj dne 01.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
2 437,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Volební trička, výdaj dne 01.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1 296,40C3 - Spotřební materiál - Spotřební materiál, výdaj dne 01.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
1,00Úprava webových stránek, výdaj dne 28.09.2020Hilšer, Marek MUDr. Bc. Ph.D., Praha, 23.03.1976
1,00Tvorba webových stránek, výdaj dne 15.05.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
Berta, Lukáš MgA., Brno, 07.09.1979
1,00Tvorba webových stránek, výdaj dne 01.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979
Berta, Lukáš MgA., Brno, 07.09.1979
300,00C3 - Spotřební materiál - Spotřební materiál, výdaj dne 01.01.2020
490,00C3 - Spotřební materiál - Spotřební materiál, výdaj dne 01.01.2020
hradil kandidát Berta, Lukáš MgA., nar. 07.09.1979

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Pan Lukáš Berta byl do 22.7.2020 nezávislým kandidátem pro senátní volby 2020, nominantem Hnutí Marek Hilšer do Senátu (MHS) se stal 23.7.2020.
Bezúplatná plnění kandidáta pana Lukáše Berty a předsedy Hnutí MHS pana Marka Hilšera musela být dle ústní domluvy s ÚDHPS ve zprávě vložena s hodnotou 1 Kč, protože aplikace zprávy neumožňuje nulovou hodnotu, která by dle metodických pokynů měla být uvedena u bezúplatného plnění kandidáta nebo člena politického hnutí.
Dále jsou ve zprávě vloženy dary a výdaje za rok 2019 kumulativně k datu 1.1.2020, protože aplikace neumožňuje přiřadit datum z roku 2019, pouze za rok 2020.
Na volebním účtu pro senátní volby 2020 č. 2201479862 / 2010 je k současnému dni zůstatek 252,75 CZK, kdy 152,75 CZK je zůstatek z celkových příjmů na senátní volební kampaň a 100 CZK je částka, která byla vložena na účet při jeho založení.
Na účtu kandidáta Lukáše Berty č. 231035075/0600 je k současnému dni zůstatek 0,29 CZK.