Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Kurschová Petra Mgr.


Identifikátor zprávy: Z3664-20201102145157
Datum: 02.11.2020 13:51:57
    Mgr. Petra Kurschová, kandidátka

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 70 628,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Kurschová, Petra Mgr., Strakonice14.06.1978200,00
Kurschová, Petra Mgr., Strakonice14.06.197820 000,00
Kurschová, Petra Mgr., Strakonice14.06.1978756,00
STTEN s.r.o., Nespice 50, Stachy, 384732608570424 672,00
STTEN s.r.o., Nespice 50, Stachy, 384732608570425 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 70 628,03 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
13 945,73A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků do schránek, výdaj dne 16.09.2020
2 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - zhotovení webových stránek, výdaj dne 16.09.2020
720,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografie na kampaň, výdaj dne 16.09.2020
9 592,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Č.P. - servis, výdaj dne 24.09.2020
9 559,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Píseckém servisu, výdaj dne 28.09.2020
272,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů - Město Vodňany, výdaj dne 08.10.2020
907,50A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů - Město Písek, výdaj dne 12.10.2020
297,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů - Město Vimperk, výdaj dne 12.10.2020
27 722,31A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk plakátů a letáků, výdaj dne 12.10.2020
4 768,58A13 - Propagace na Facebooku - propagace příspěvků na facebooku, výdaj dne 13.10.2020
675,91A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů - Město Blatná, výdaj dne 14.10.2020
168,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů - Město Volyně, výdaj dne 14.10.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje