Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Komunistická strana Čech a Moravy

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00496936


Identifikátor zprávy: Z4045-20201229130243
Datum: 29.12.2020 12:02:43
    JUDr. Vojtěch Filip, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 106 890,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Aulická-Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.198110 000,00
Havelka, Jindřich Mgr. DiS., Trhové Dušníky21.02.197410 890,00
KOMSOL CZ, s.r.o., Trnava 32, Trnava, 674012552835131 000,00
Neumann, Karel, Ledečko14.03.194855 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 10 155,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Čadková, Marie, Tisová27.05.19512 000,00umístění volebního banneru na plotu nemovitosti
Červeňáková, Libuše, Lestkov-Vysoké Jamné10.09.19502 000,00umístění volebního banneru na plotu nemovitosti
Handrejchová, Ludmila, Bor24.04.19542 000,00umístění volebního banneru na plotu nemovitosti
Honců, Radomír, Cheb10.05.196631,00vyvěšení billboardu na plotu zahrady
Janča, Václav, Plesná07.01.195131,00vyvěšení billboardu na plotu zahrady
Kubíčko, Josef, Cheb30.04.195331,00vyvěšení billboardu na plotu zahrady
Kvasnička, Eduard, Kladruby30.04.19602 000,00umístění volebního banneru na plotu nemovitosti
Medveď, Jaroslav, Aš08.12.195131,00vyvěšení billboardu na plotu zahrady
Podlipský, Václav, Stříbro12.08.19492 000,00umístění volebního banneru na plotu nemovitosti
Sloup, Václav JUDr., Tuřany06.10.194931,00vyvěšení billboardu na plotu zahrady

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 67 197,53 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Beneš, Václav, nar. 19.09.195318 827,60
Heřman, Václav, nar. 15.10.19733 234,50
Štětina, Pavel, nar. 09.04.20201 161,60
Vostrá, Miloslava Ing. Bc., nar. 26.05.196543 973,83

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 5 913 824,07 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 754,50A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - pivní tácky, výdaj dne 28.08.2020
hradil kandidát Heřman, Václav, nar. 15.10.1973
1 480,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - placky, kalendáříky, výdaj dne 21.08.2020
hradil kandidát Heřman, Václav, nar. 15.10.1973
12 332,32A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - zhotovení billboardů, výdaj dne 18.09.2020
hradil kandidát Vostrá, Miloslava Ing. Bc., nar. 26.05.1965
31 641,51A1 - Inzerce v tisku - Kladenský deník, výdaj dne 31.08.2020
hradil kandidát Vostrá, Miloslava Ing. Bc., nar. 26.05.1965
6 426,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáčky, výdaj dne 03.04.2020, transakce z účtu dne 07.04.2020
3 120,00setkání kandidátů občerstvení, výdaj dne 03.06.2020, transakce z účtu dne 05.06.2020
135 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické návrhy, úprava foto, školení kandidátů, výdaj dne 03.06.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
92 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - fotografování kandidátů vč. úpravy, výdaj dne 08.06.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
42 325,80A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Znojmo, výdaj dne 08.06.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
5 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - placky, špendlík, výdaj dne 17.06.2020, transakce z účtu dne 18.06.2020
7 139,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - billboardy, plakáty, výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 30.06.2020
4 343,90A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propisovací pera, výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 08.07.2020
26 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické návrhy, výdaj dne 14.07.2020
2 100,00nákup Halo noviny, výdaj dne 14.07.2020
240 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty pro kandidáty p, výdaj dne 14.07.2020
1 694,00cestovné školení kandidátů, výdaj dne 27.05.2020, transakce z účtu dne 15.07.2020
1 694,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 15.07.2020
4 980,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - vystřihovánka, výdaj dne 25.06.2020, transakce z účtu dne 16.07.2020
1 208,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Svojšice, výdaj dne 22.07.2020
23 958,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 31.07.2020
4 850,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
18 150,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - autobusy, výdaj dne 13.08.2020, transakce z účtu dne 14.08.2020
25 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - zajištění volební kampaně, výdaj dne 14.08.2020
4 174,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty, výdaj dne 17.08.2020
38 350,95bannery, rollup, letáky, propagační předměty, výdaj dne 17.08.2020
10 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 18.08.2020
9 680,00A1 - Inzerce v tisku - Noviny kraje - Místní noviny, výdaj dne 21.08.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - Karvinský deník, výdaj dne 25.08.2020
625,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafika billboardy, výdaj dne 25.08.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce, výdaj dne 26.08.2020, transakce z účtu dne 27.08.2020
96 322,30A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - reklama sociální sítě, výdaj dne 31.08.2020
38 000,00A1 - Inzerce v tisku - Znojemsko, výdaj dne 31.08.2020
27 300,00A1 - Inzerce v tisku - Právo, výdaj dne 31.08.2020
3 300,00hudební produkce Den slov. vzájemnosti, výdaj dne 31.08.2020
3 101,47A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Rychnov, H.Králové, výdaj dne 31.08.2020
161 470,00A4 - Volební noviny - tisk - výroba vč. grafiky, výdaj dne 31.08.2020
4 976,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Znojmo, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
6 096,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Č.Brod, Kolín, Poděbrady, výdaj dne 22.07.2020, transakce z účtu dne 12.06.2020
6 703,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Výlep plakátů H.Králové, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 14.07.2020
8 046,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karviná, výdaj dne 16.07.2020
4 904,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Výlep plakátů Praha 9, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 21.07.2020
9 408,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Praha 5, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 21.07.2020
18 827,60A1 - Inzerce v tisku - inzerce Deník, výdaj dne 14.09.2020
hradil kandidát Beneš, Václav, nar. 19.09.1953
8 349,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Cheb, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
11 313,50A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Cheb, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
66 778,36A5 - Volební noviny - distribuce - roznos Znojmo, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
7 221,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Ostrava, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
3 979,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Kladno, výdaj dne 30.09.2020
2 965,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Cheb, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 31.08.2020
1 200,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafika Krajánek, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
4 598,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Přerov, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
4 200,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Haló noviny, výdaj dne 02.09.2020
31 291,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výroba rekl.mat., instalace Kladno, výdaj dne 04.09.2020
1 936,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - trolejbusy Zlín, výdaj dne 04.09.2020
32 307,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Cheb, výdaj dne 04.09.2020
73 700,00A4 - Volební noviny - tisk - Cheb, Louny, výdaj dne 07.09.2020
40 000,00A5 - Volební noviny - distribuce - distribuce, výdaj dne 07.09.2020
260 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Halo noviny, výdaj dne 07.09.2020
18 150,00A1 - Inzerce v tisku - Přerovsko, výdaj dne 09.09.2020
9 600,00hudební produkce Svojšice, výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 10.09.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - měsíčník ZIP inzerce Písek, výdaj dne 11.09.2020
4 790,00banner, fb profil, web, výdaj dne 11.09.2020
14 363,00pronájem stavu,pivních setů, zvukové techniky Svojšice, výdaj dne 14.09.2020
10 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - krajský mítink Olomouc, výdaj dne 14.09.2020
871,20A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 11.09.2020, transakce z účtu dne 14.09.2020
18 271,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy, plakáty, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
16 456,00A1 - Inzerce v tisku - Naše Praha 9, výdaj dne 16.09.2020
12 302,07A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - magnetické folie na auto, výdaj dne 16.09.2020
2 801,15A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 16.09.2020
2 371,60A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
880,00zdravotnická asistence volební akce, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
498,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - balonky, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
435,60A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátování, výdaj dne 16.09.2020
18 392,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - konzultace při přípravě rozhovoru, výdaj dne 16.09.2020
9 680,00A1 - Inzerce v tisku - Senior, výdaj dne 21.08.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
2 490,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - vystřihovánka, výdaj dne 18.09.2020
1 742,40A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Příbram, výdaj dne 21.09.2020
153 887,81A5 - Volební noviny - distribuce - volební noviny, výdaj dne 18.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
7 139,00A1 - Inzerce v tisku - Příbramský servis, výdaj dne 22.09.2020
4 840,00A1 - Inzerce v tisku - Zpravodaj RM Frýdek-Místek, výdaj dne 22.09.2020
2 420,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboardy, výdaj dne 22.09.2020
96,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Pelhřimov, výdaj dne 22.09.2020
189,00C3 - Spotřební materiál - lepidlo na plakáty, výdaj dne 03.09.2020, transakce z účtu dne 23.09.2020
240,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Pečky, výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 23.09.2020
2 000,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - volební prezentace na weby, výdaj dne 25.09.2020
120,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Týniště nad Orlicí, výdaj dne 25.09.2020
220 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - příprava a zpracování grafiky a textů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
90 034,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
23 677,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - prezentace v Haló novinách, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
7 865,00A1 - Inzerce v tisku - noviny Golempress, výdaj dne 25.09.2020
19 385,41bannery, plakáty, propagační předměty, výdaj dne 29.09.2020
1 200,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební prezentace na weby, výdaj dne 29.09.2020
23 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - dotisk letáčků, výdaj dne 29.09.2020
14 520,00A1 - Inzerce v tisku - Volební speciál+Mountfield Středočeský kraj, výdaj dne 30.09.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - Žatecké noviny,Lounský press, Region Podbořansko, výdaj dne 30.09.2020
27 840,14A5 - Volební noviny - distribuce - roznos Karviná, výdaj dne 30.09.2020
3 544,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Louny, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
2 904,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Česká Lípa, výdaj dne 02.09.2020
806,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Jindřichův Hradec, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 02.09.2020
679,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Humpolec, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.09.2020
1 820,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Žďár, Bystřice, V.Meziříčí, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
2 000,00úprava publikace Vlasovci (kniha na rozdávání), výdaj dne 24.09.2020, transakce z účtu dne 29.09.2020
25 500,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Karviná, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
22 253,00brožura Vlasovci, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
21 030,00inzerce, banery,magnetická tabule, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
1 995,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Česká Lípa, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
40 600,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - VO 54,30,3,6,75, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
53 470,00A1 - Inzerce v tisku - Jihočeský týdeník, Neon, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
70 200,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - VO 3,6,75, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
93 600,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - VO 54,30, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
294 000,00A1 - Inzerce v tisku - Právo, výdaj dne 02.10.2020
182 520,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky pro kandidáty, výdaj dne 02.10.2020
47 500,00A1 - Inzerce v tisku - Právo, výdaj dne 02.10.2020
32 912,00A1 - Inzerce v tisku - Naše Praha 5, Naše Praha 9, výdaj dne 02.10.2020
18 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky, výdaj dne 02.10.2020
3 751,00A1 - Inzerce v tisku - PROTEX, výdaj dne 02.10.2020
2 396,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Česká Lípa, výdaj dne 02.10.2020
401 500,00A1 - Inzerce v tisku - Deník, výdaj dne 02.10.2020
13 954,00A1 - Inzerce v tisku - Týden Pelhřimovska a Humpolecka, výdaj dne 05.10.2020
9 705,00A13 - Propagace na Facebooku - Zlín, výdaj dne 05.10.2020
600,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Františkovy Lázně, výdaj dne 05.10.2020
20 294,12A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Plzeň, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
10 890,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - zpravodajský portále www příbram, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
9 920,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Louny, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
8 281,24A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - tramvaje,trolejbusy,autobusy Plzeň, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
8 000,00technické zajištění předvol.akce Přerov, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
1 447,16A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Plzeň, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
857,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Česká Lípa, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
23 232,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - tramvaje,trolejbusy,autobusy Plzeň, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
259 200,00A1 - Inzerce v tisku - volební Halo noviny, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
155 950,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Haló noviny, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
25 990,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafika,výroba a provozování baneru a billboardu, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
20 000,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - zajištění sociálních sítí, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
18 887,83A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Pelhřimov, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
14 160,00bannery,plakáty, kalendáříky, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
13 400,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - nájem areálu předvol.akce Svojšice, výdaj dne 08.10.2020
12 342,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Hradec Králové, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
10 775,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Praha 5+9, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
10 454,40A1 - Inzerce v tisku - Karvinský a Havířovský deník, výdaj dne 08.10.2020
10 050,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Praha 5, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
7 865,00A1 - Inzerce v tisku - noviny Golempress, výdaj dne 08.10.2020
7 800,00A1 - Inzerce v tisku - Znojemský týden, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
5 175,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Rychnov n/Kněžnou, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
1 549,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Česká Lípa, výdaj dne 14.09.2020
7 840,80A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Karviná, Orlová, výdaj dne 16.07.2020
1 239,04A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Rychnov n/Kněžnou, výdaj dne 08.10.2020
847,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Rychnov n/Kněžnou, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
260 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - články v Halo novinách, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
510,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Hranice, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 09.10.2020
19 644,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, volební samolepky, výdaj dne 08.10.2020, transakce z účtu dne 09.10.2020
3 557,40A1 - Inzerce v tisku - deník Zlínský kraj, výdaj dne 13.10.2020
4 800,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Praha 5+9, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
-18 700,00C5 - Vratky - inzerce Deník, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 14.10.2020
58 080,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Haló noviny, výdaj dne 15.10.2020
50 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Strakonice, výdaj dne 19.10.2020
40 975,00C4 - Pohonné hmoty - nákup PHM, transakce z účtu dne 19.10.2020
36 118,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Strakonice, výdaj dne 19.10.2020
18 146,00C6 - Provozní výdaje - telefonní hovory, transakce z účtu dne 19.10.2020
4 639,00A1 - Inzerce v tisku - Strakonice, výdaj dne 19.10.2020
4 110,00zabezpečení politické debaty (foto,moderace,propagace,zvuk,techn.příprava), výdaj dne 19.10.2020
1 996,50A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - oprava polepů Plzeň, výdaj dne 19.10.2020
834 051,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdové náklady, transakce z účtu dne 19.10.2020
11 253,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Poděbrady, Nymburk, výdaj dne 20.10.2020
1 098,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Přerov, výdaj dne 21.10.2020, transakce z účtu dne 22.10.2020
1 007,33C2 - Pronájmy prostor a prostranství - nájem prostor předvol.akce Frýdek-Místek, výdaj dne 21.10.2020, transakce z účtu dne 22.10.2020
1 760,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Přerov, výdaj dne 14.10.2020, transakce z účtu dne 22.10.2020
756,00C4 - Pohonné hmoty - rozvoz letáků Kladno, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
-3 361,25C5 - Vratky - distribuce letáků Česká pošta, výdaj dne 30.10.2020, transakce z účtu dne 28.10.2020
1 635,92poplatek OSA, výdaj dne 23.10.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 080,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - umístění rekl.panelu, volebního stánku Plzeň, výdaj dne 29.10.2020
1 350,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - umístění rekl.panelu, volebního stánku Plzeň, výdaj dne 29.10.2020
37 620,90A5 - Volební noviny - distribuce - Žďár n/Sázavou, výdaj dne 02.11.2020, transakce z účtu dne 03.11.2020
6 999,99A13 - Propagace na Facebooku - Praha 5, výdaj dne 30.10.2020, transakce z účtu dne 03.11.2020
385,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Nový Bydžov, výdaj dne 29.10.2020, transakce z účtu dne 03.11.2020
2 420,00A1 - Inzerce v tisku - Znojemský týden, výdaj dne 05.11.2020
1 815,00A1 - Inzerce v tisku - Znojemsko, výdaj dne 05.11.2020
5 600,00A5 - Volební noviny - distribuce - Hradec Králové a Rychnov, výdaj dne 09.11.2020
3 025,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Karviná, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
3 025,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Karviná, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 486,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Frýdek-Místek, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 419,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Rychnov,Rabštejn,Holice,Dobruška, výdaj dne 02.12.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 000,00kulturní vystoupení vol.akce Frýdek-Místek, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 000,00kulturní vystoupení vol.akce Frýdek-Místek, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 800,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk vol.materiálu, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 800,00předv.akce Frýek-Místek jízda na ponících, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 711,00přeprava účastníků předvol.akce Svojšice, výdaj dne 27.11.2020
1 200,00zdravotnická asistence volební akce, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
996,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Frýdek-Místek, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
899,00cena do tomboly předv.akce, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
436,00C4 - Pohonné hmoty - rozvoz letáků H.Králové, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
400,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Znojmo, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
210,00C4 - Pohonné hmoty - rozvoz letáků H.Králové, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
5 000,00kulturní vystoupení předvolební akce, výdaj dne 30.11.2020
5 000,00kulturní vystoupení předvolební akce, výdaj dne 30.11.2020
5 000,00kulturní vystoupení předvolební akce, výdaj dne 30.11.2020
31,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení billboardu na plotu zahrady, výdaj dne 31.08.2020Honců, Radomír, Cheb, 10.05.1966
1 161,60A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Písek, výdaj dne 03.10.2020
hradil kandidát Štětina, Pavel, nar. 09.04.2020
31,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení billboardu na plotu zahrady, výdaj dne 31.08.2020Janča, Václav, Plesná, 07.01.1951
31,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení billboardu na plotu zahrady, výdaj dne 31.08.2020Kubíčko, Josef, Cheb, 30.04.1953
31,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení billboardu na plotu zahrady, výdaj dne 31.08.2020Sloup, Václav JUDr., Tuřany, 06.10.1949
31,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení billboardu na plotu zahrady, výdaj dne 31.08.2020Medveď, Jaroslav, Aš, 08.12.1951
2 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 25.08.2020Čadková, Marie, Tisová, 27.05.1951
2 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 25.08.2020Červeňáková, Libuše, Lestkov-Vysoké Jamné, 10.09.1950
2 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 25.08.2020Handrejchová, Ludmila, Bor, 24.04.1954
2 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 25.08.2020Kvasnička, Eduard, Kladruby, 30.04.1960
2 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti, výdaj dne 25.08.2020Podlipský, Václav, Stříbro, 12.08.1949

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje