Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Jednotní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07991070


Identifikátor zprávy: Z4147-20201204103118
Datum: 04.12.2020 09:31:18
    Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, předsedkyně

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 584 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Euphar s.r.o., Zlíchovská 193/5, Praha, 1430027869075128 000,00
Euphar s.r.o., Zlíchovská 193/5, Praha, 1430027869075228 000,00
Euphar s.r.o., Zlíchovská 193/5, Praha, 1430027869075228 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 802 918,43 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
9 000,00A13 - Propagace na Facebooku - reklama facebook, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
12 500,00A13 - Propagace na Facebooku - reklama facebook, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 03.10.2020
6 047,79A13 - Propagace na Facebooku - propagace kandidáta P. Cimprichová, výdaj dne 28.09.2020, transakce z účtu dne 29.09.2020
48 422,14A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků Českou poštou, výdaj dne 25.09.2020
119 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingová kampaň - rozpočet, grafika, videotvorba, multimediální distribuce, konzultace, výdaj dne 23.09.2020
5 203,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Dotisk letáků, výdaj dne 21.09.2020
4 328,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Nákup hélia, výdaj dne 21.09.2020
1 992,87A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výroba bannerů, výdaj dne 21.09.2020
45 260,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Výroba webových stránek, výdaj dne 17.09.2020
11 797,50Právní poradenství, výdaj dne 17.09.2020
22 010,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 11.09.2020
1 996,50A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk bilboard, výdaj dne 11.09.2020
20 415,23A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků tramvaj, výdaj dne 10.09.2020
6 050,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Reklama v novinách R.Š., výdaj dne 08.09.2020
605,00Výlep billboardu, výdaj dne 07.09.2020
286 964,00Kampaň světelná obrazovka, bannery na sloupech poulič. osvětlení, výdaj dne 05.09.2020
14 100,74A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce voleb. letáků, výdaj dne 30.08.2020
1 384,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba balónků, výdaj dne 30.08.2020
5 500,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem billboardu, výdaj dne 30.08.2020
14 338,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk voleb. letáků, výdaj dne 24.08.2020
16 407,60A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk voleb. letáků, výdaj dne 29.07.2020
4 041,40A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Trička, výdaj dne 27.10.2020
5 000,00A6 - PR články - Obsah webu, výdaj dne 16.10.2020
3 799,00A13 - Propagace na Facebooku - Poradenství, výdaj dne 11.10.2020
14 338,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk voleb. letáků, výdaj dne 01.10.2020
44 383,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Webové stránky, výdaj dne 05.10.2020
7 623,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk voleb. letáků, výdaj dne 05.10.2020
12 197,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk voleb. letáků, výdaj dne 05.10.2020
5 795,90A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Perníčky, výdaj dne 11.10.2020
13 637,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Obsah webu, výdaj dne 11.10.2020
1 210,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafika billboard, výdaj dne 24.08.2020
15 113,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem billboardu, výdaj dne 31.07.2020
1 000,00C6 - Provozní výdaje - Expresní vydání plat. karty, výdaj dne 08.09.2020
500,00Výběr z bankomatu pro aktivaci karty, výdaj dne 11.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 17.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 17.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 17.09.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.09.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.09.2020
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.09.2020
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 19.09.2020
2 214,61A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 21.09.2020
61,15A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 21.09.2020
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 23.09.2020
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 28.09.2020
6 183,00Pronájem minibusu, výdaj dne 20.11.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

11.9.2020 bylo vybráno z účtu prostřednictvím bankomatu 500 Kč pro aktivaci karty, peníze jsou uloženy v pokladně hnutí.
Zbývající prostředky k financování kampaně byly použity z nevyužitého daru Euphar s.r.o. (Zlíchovská 193/5, Praha, 143 00, Ič. 27869075) z roku 2019 (dar ze dne 31.12.2019 ve výši 228 000 Kč).