Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Indrák Igor


Identifikátor zprávy: Z3659-20210108172201
Datum: 08.01.2021 16:22:01
    Igor Indrák, Igor Indrák

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 188 789,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Baťka, Josef, Skochovice,Nový Bydžov20.11.19523 000,00zapůjčení šachových figur a šachovnic,organizační pomoc
Čonka, František, Nový Bydžov14.04.19761 000,00vyvěšení banneru
Indráková, Andrea Ing, Nový Bydžov17.01.1967123 000,00Sběr podpisů, umístění bannerů, výlep plakátů,roznos letáků,zapůjčení přívěsného vozíku pro umístění propagace, zapůjčení dodávky
Indráková, Miroslava, Nový Bydžov21.10.194732 000,00sběr podpisů, rozvoz letáků,umístění propagace na voze,umístění banneru
Jezdinský, Martin, Barchůvek, Nový Bydžov21.05.19761 000,00umístění banneru
Kout, Ivo, Nový Bydžov28.02.19581 000,00umístění plakátu
Kout, Miroslav, Nový Bydžov09.01.195410 000,00sběr podpisů
Langrová, Jaroslava, Nový Bydžov14.03.19472 000,00roznos letáků
Louda, Jan, Humburky, Nový Bydžov23.06.1961789,00sleva při inzerátu Pocidlinské noviny, Tiskárna K+K
Meduna, Eduard GM, Praha 411.09.195010 000,00sehrání šachové simultánky
Neuman, Vladimír, Nový Bydžov07.07.19412 000,00sběr podpisů, roznos letáků,organizační pomoc
Tomeš, Pavel, Nový Bydžov02.05.19511 000,00organizační práce
Víchová, Anna, Zachraštany, Nový Bydžov27.07.19811 000,00umístění banneru,propagace na voze
Vojta, Jan, Nový Bydžov25.09.19821 000,00umístění banneru

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 184 279,32 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Indrák, Igor, nar. 13.07.1976184 279,32

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 373 068,32 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,00C1 - Daně a poplatky - Kauce senátní volby, výdaj dne 23.07.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
12 911,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační materiály, letáky, výdaj dne 23.07.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
6 944,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 03.08.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
8 356,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 13.08.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
4 000,00hudební vystoupení, výdaj dne 20.08.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
3 000,00hudební vystoupení, výdaj dne 25.08.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
9 517,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační materiál, tisk, letáky, výdaj dne 25.08.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
39,00C1 - Daně a poplatky - bankovní poplatky, výdaj dne 26.08.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
3 872,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 31.08.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
3 630,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 10.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
6 198,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce, penězi uhrazeno 5 409,00 Kč, výdaj dne 10.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
Louda, Jan, Humburky, Nový Bydžov, 23.06.1961
10 214,82A1 - Inzerce v tisku - inzerce, pr. článek, výdaj dne 10.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
8 555,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 14.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
4 000,00hudební vystoupení, výdaj dne 21.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
4 000,00hudební vystoupení, výdaj dne 21.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
7 139,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 23.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
11 618,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 23.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
39,00C1 - Daně a poplatky - poplatek, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
5 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - propagace na seznam.cz, a.s., výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
60,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - MÚ Nový Bydžov, výdaj dne 01.10.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
4 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - propagace na seznam.cz, a.s., výdaj dne 01.10.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
3 690,50A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - výlep letáků, výdaj dne 06.10.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
4 163,00úhrada za pronájem rozvaděče, el.energie, výdaj dne 06.10.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
24 044,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - propagace na mhd, výdaj dne 14.10.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
39,00C1 - Daně a poplatky - poplatek, výdaj dne 27.10.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
20 000,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Pronájem reklamních ploch-vozidla MHD-propagace na mhd, výdaj dne 13.11.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
39,00C1 - Daně a poplatky - poplatek, výdaj dne 26.11.2020
hradil kandidát Indrák, Igor, nar. 13.07.1976
123 000,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pomoc při kampani, výdaj dne 10.07.2020Indráková, Andrea Ing, Nový Bydžov, 17.01.1967
32 000,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pomoc při kampani, výdaj dne 11.07.2020Indráková, Miroslava, Nový Bydžov, 21.10.1947
10 000,00sběr podpisů, výdaj dne 12.07.2020Kout, Miroslav, Nový Bydžov, 09.01.1954
2 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - sběr podpisů, org.pomoc, výdaj dne 13.07.2020Neuman, Vladimír, Nový Bydžov, 07.07.1941
1 000,00organizační práce, výdaj dne 14.07.2020Tomeš, Pavel, Nový Bydžov, 02.05.1951
1 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - reklamní plochy, výdaj dne 15.08.2020Kout, Ivo, Nový Bydžov, 28.02.1958
1 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - reklamní plochy, výdaj dne 20.08.2020Čonka, František, Nový Bydžov, 14.04.1976
3 000,00org.pomoc při šachové simultáce zapůjčení šachovnic, hodin, výdaj dne 25.08.2020Baťka, Josef, Skochovice,Nový Bydžov, 20.11.1952
1 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístněí banneru, výdaj dne 27.08.2020Jezdinský, Martin, Barchůvek, Nový Bydžov, 21.05.1976
1 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění banneru, výdaj dne 30.08.2020Vojta, Jan, Nový Bydžov, 25.09.1982
1 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění banneru,propagace na voze, výdaj dne 02.09.2020Víchová, Anna, Zachraštany, Nový Bydžov, 27.07.1981
2 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 03.09.2020Langrová, Jaroslava, Nový Bydžov, 14.03.1947
10 000,00sehrání šachové simultánky, výdaj dne 05.09.2020Meduna, Eduard GM, Praha 4, 11.09.1950

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje