Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Dobrá volba 2016

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
04997841


Identifikátor zprávy: Z4093-20201228101430
Datum: 28.12.2020 09:14:30
    Pavol Lukša, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 805 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Lebiedzik, Marian doc.Ing. Ph.D., Petrovice u Karviné13.05.197580 000,00
Lebiedzik, Marian doc.Ing. Ph.D., Petrovice u Karviné13.05.197550 000,00
Lebiedzik, Marian doc.Ing. Ph.D., Petrovice u Karviné13.05.197550 000,00
Lukša, Pavol, Čeladná15.08.1962100 000,00
Lukša, Pavol, Čeladná15.08.196250 000,00
Lukša, Pavol, Čeladná15.08.1962475 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 759 460,34 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
24 200,00A13 - Propagace na Facebooku - správa profilu kandidáta pro volební obvod 75 za 5.8.-24.9.
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - prezentace v tisku 17.9.-15.10, volební obvod 75
17 054,95A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - výroba City board a produkce, volební obvod 75
50 939,25A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - propagační materiály 22.8.-25.9., volební obvod 75
6 806,25A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - umístění reklamních letáků A3 v počtu 25 ks, volební obvod 75
27 938,84A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky v počtu 47500 ks, plakát A3 v počtu 50 ks, volební obvod 75
2 863,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, volební obvod 75
18 150,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Homepage-Skyscraper 23.9.-1.10., volební obvod 75
10 000,00A1 - Inzerce v tisku - prezentace a banner, volební obvod 75
12 100,00A13 - Propagace na Facebooku - správa kandidáta pro volební obvod 75, 5.8.-24.9.
16 262,40A1 - Inzerce v tisku - kandidát volební obvod 75, 29.9.2020
5 000,00A1 - Inzerce v tisku - prezentace a reklama, volební obvod 75
799,00A1 - Inzerce v tisku - placený obsah v deník klubu DV 2016
34 666,50A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - reklamní plocha 1.9.-10.10., volební obvod 69
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - prezentace kandidáta volební obvod 69, 26.8.-9.10.
24 200,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - poradenství při volební kampani DV 2016
7 260,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - aktualizace CMC domény "dobravolba2016.cz"
178 035,83A4 - Volební noviny - tisk - výroba 54400 ks, volební obvod 69, vč. distribuce
42 838,84A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky pro volební obvod 69 v počtu 20 tis. Kč, vč. distribuce
5 340,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - výroba a umístění 22.9.-10.10, obvod volební 69
42 335,48A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Homepage-Wallpaper floating, volební obvod 69
200 000,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - video, fotky vč. placené reklamy
20 570,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - komiksová stránka pro volební noviny, volební obvod 69

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje