Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05754577


Identifikátor zprávy: Z4140-20210118110905
Datum: 18.01.2021 10:09:05
    Jan Kubín, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 118 459,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Astromedia, s.r.o., A. Kašpara 90/1, Šumperk, 787010420329143 918,00
Baudyš, Antonín, Šumperk01.12.197210 000,00
Cabrnoch, Ivo, Plzeň24.03.1978300,00
Forštová, Jaroslava, Teplice v Čechách06.09.1961222,00
Chmelařová, Jana, Chudobín10.05.1977999,00
Kainrath, Pavel, Bakov nad Jizerou23.01.1962500,00
Krejčiřík, Adam, Lipník nad Bečvou19.04.1985999,00
Krobová, Lenka, Praha29.12.1973499,00
Kubín, Jan, Praha10.11.196340 000,00
Löffler, Miloš, Karlovy Vary23.03.1974500,00
Lusík, Vladimír, Střílky12.02.19751 000,00
Minář, Michal, Horní Jelení17.12.1987998,00
Nahodil, Jaroslav, Brno25.03.1956990,00
Sekáčová, Yveta, Bílovice nad Svitavou13.05.1962777,00
Simonová, Zuzana, Praha13.02.1958100,00
Šírová, Ivana, Semily10.03.19583 000,00
Šnajdrová, Simona, Ostrava-Bartovice24.08.1974660,00
Šrubař, Michal, Líbeznice19.03.1974999,00
Šťastná, Dagmar, Jeseník25.04.1959999,00
Šťastný, Pavel, Jeseník12.10.1983999,00
Vilánková, Marie, Čestice20.09.197410 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 24 090,67 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Baudyš, Antonín, nar. 01.12.197224 090,67

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 115 912,20 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem billboardu
hradil kandidát Baudyš, Antonín, nar. 01.12.1972
7 810,67A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba banner
hradil kandidát Baudyš, Antonín, nar. 01.12.1972
8 470,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - výroba a probájem billboard
hradil kandidát Baudyš, Antonín, nar. 01.12.1972
6 810,00C4 - Pohonné hmoty - cestovní náhrady
hradil kandidát Baudyš, Antonín, nar. 01.12.1972
5 656,75A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem billboardu
8 349,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem billboardu
5 990,71A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky
7 865,00A6 - PR články - inzerce
9 680,00A6 - PR články - inzerce
540,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - plakáty
21 101,77A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky
3 057,91A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky
1 494,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - stánek
24 466,55A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - letáky
802,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - plakáty
804,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - plakáty
653,40A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky
539,48A13 - Propagace na Facebooku - FCB
140,52A13 - Propagace na Facebooku - FCB
168,00DPH zahr služby
69,49Canva
47,95Canva
395,00tisk materiálů na besedu

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje