Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Beranová Bohumila


Identifikátor zprávy: Z3654-20201201141943
Datum: 01.12.2020 13:19:43
    Bohumila Beranová, Bohumila Beranová

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 114 713,45 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973114 713,45

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 114 713,45 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
9 680,00A4 - Volební noviny - tisk - Novinový článek - Jižní Morava 2020/09, výdaj dne 25.09.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
20 570,00A4 - Volební noviny - tisk - Týdeník Znojemsko č. 35 ze dne 24. srpna 2020, výdaj dne 25.09.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
3 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Představení kandidátky do Senátu 2020, výdaj dne 21.09.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
2 722,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Brožury A5 12 listů - 100ks, výdaj dne 17.09.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
8 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - předvolební debata kandidátů do Senátu 2020, výdaj dne 08.09.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
6 957,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba reklamních předmětů, výdaj dne 04.09.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
37 486,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Pronájem reklamní věže, výroba a instalace baneru, výdaj dne 03.09.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
3 980,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Vylepení plakátovacích ploch, výdaj dne 28.08.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
6 582,40A4 - Volební noviny - tisk - Týdeník Znojemsko č. 32 ze dne 3. srpna 2020, výdaj dne 10.08.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973
15 736,05A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba reklamních předmětů, výdaj dne 10.08.2020
hradil kandidát Beranová, Bohumila, nar. 24.04.1973

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje