Zpráva o financování volební kampaně

Řádné volby do senátu 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
97227041


Identifikátor zprávy: Z3644-20210108134440
Datum: 08.01.2021 12:44:40
    doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 2 130 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Bača, Kamil, Palkovice10.05.1965170 000,00
DOPP TRADE CZ s.r.o., Tovární 342, Studénka, 742132683213515 000,00
Gynartis s.r.o., 17. listopadu 595/38, Ostrava, 708002679742950 000,00
Havlásková, Blanka, Ostrava27.06.196150 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952200 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952200 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952100 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952200 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.195349 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.19531 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.195310 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.195320 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953100 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953100 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953100 000,00
Kolibová, Blanka, Budišovice17.05.1973100 000,00
Kolibová, Blanka, Budišovice17.05.1973100 000,00
Kovárna MSV s.r.o., Tovární 342, Studénka, 742132581573315 000,00
Lazarová, Eliška MUDr., Bohumín02.10.195720 000,00
Lazarová, Eliška MUDr., Bohumín02.10.195750 000,00
MATINATA s.r.o., Maxe Švabinského 2239, Frýdek-Místek, 738012586795480 000,00
MATINATA s.r.o., Maxe Švabinského 2239, Frýdek-Místek, 738012586795420 000,00
MATINATA s.r.o., Maxe Švabinského 2239, Frýdek-Místek, 738012586795450 000,00
MEDIVIS PRO a.s., Bezručova 413/2, Nový Jičín, 741012584848840 000,00
MEDIVIS PRO a.s., Bezručova 413/2, Nový Jičín, 741012584848840 000,00
Myšinský, Marek, Palkovice12.06.1974250 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 024 345,90 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,00C1 - Daně a poplatky - volební kauce Koliba Peter, výdaj dne 14.07.2020
20 000,00C1 - Daně a poplatky - volební kauce Zdeněk Hostomský, výdaj dne 20.07.2020
20 000,00C1 - Daně a poplatky - volební kauce Eliška Lazarová, výdaj dne 24.07.2020
108 295,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - příprava kampaně Hostomský, výdaj dne 29.07.2020
42 350,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - bannerovou online kampaň Lazarová, výdaj dne 06.08.2020
37 085,65A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty Koliba - senátní volby, výdaj dne 17.08.2020
51 110,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty Koliba - senátní volby vyúčtován, výdaj dne 17.08.2020
15 559,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky,PVC samolepky - Koliba senát, výdaj dne 20.08.2020
30 830,80A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - voňky do auta Koliba - senátní volby, výdaj dne 19.08.2020
134 794,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - reklamní kampaň Eco postery - Koliba senát, výdaj dne 24.08.2020
4 961,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - rollup Koliba senát, výdaj dne 25.08.2020
39 907,01A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - trička, balzám rty Koliba - senátní volby, výdaj dne 24.08.2020
908,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk bilboardu Koliba 1xsenát, výdaj dne 01.08.2020
3 570,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - nájem bilboardu Koliba 1xsenát, výdaj dne 20.08.2020
14 410,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - catering Louvre-Praha, Hostomský senát, výdaj dne 02.09.2020
242 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - mediální kampaň - Bača senát, výdaj dne 14.08.2020
36 300,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - banery 120 ks Koliba senát, výdaj dne 28.08.2020
24 261,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - nájem, tisk bilboardy - Koliba senát, výdaj dne 28.08.2020
42 350,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - bannerovou online kampaň Koliba, výdaj dne 06.08.2020
1 634,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - nálepky 210 ks Koliba senát, výdaj dne 02.09.2020
460,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Vizitky - Zeman Art - Lazarová senát, výdaj dne 28.08.2020
2 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - foto.služby Café Louvre, Hostomský senát, výdaj dne 07.09.2020
10 900,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - tiskovka Imperial - senát Koliba, výdaj dne 04.09.2020
908,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk bilboardu Koliba 1xsenát, výdaj dne 08.09.2020
6 425,65A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - nájem bilboardu Koliba senát, výdaj dne 09.09.2020
5 196,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakát A2 Koliba - senát, výdaj dne 11.09.2020
86 333,50A1 - Inzerce v tisku - reklama deníky - senát Koliba, výdaj dne 14.09.2020
53 906,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - La Strada bilboard nájem, montáž- Koliba senát, výdaj dne 12.08.2020
9 704,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep letáků - vyúčt. Koliba - senát, výdaj dne 14.09.2020
117 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - mediální kampaň II. - Bača senát, výdaj dne 15.09.2020
22 990,00A1 - Inzerce v tisku - Naše Praha 09/2020 noviny Hostomský, výdaj dne 07.09.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - reklama deník - senát Lazarová, výdaj dne 22.09.2020
3 400,10A6 - PR články - zveřejnění zprávy o TK ANK 2020 na ČTK - Bača, výdaj dne 18.09.2020
2 359,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty Hostomský, výdaj dne 17.09.2020
33 577,50A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl.bilb.Hostomský 9/2020, výdaj dne 09.09.2020
61 492,20A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - nájem panelů - Hostomský 09/2020, výdaj dne 09.09.2020
3 594,70A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - rekl. před.taška Jazzin Koliba - senátní volby, výdaj dne 17.09.2020
12 100,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - foto.služby, Hostomský senát, výdaj dne 21.09.2020
38 540,80A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška letáků Koliba - senátní volby, výdaj dne 17.09.2020
10 905,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Leták A5 40tis.ks - Koliba - senát, výdaj dne 17.09.2020
4 101,42A13 - Propagace na Facebooku - facebook Koliba senát, výdaj dne 23.09.2020
15 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - tvorba spotu, Hostomský senát, výdaj dne 22.09.2020
3 691,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk, výlep plakátu, výdaj dne 24.09.2020
15 004,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - nájem, bilboardy Ostrava - Koliba senát, výdaj dne 29.09.2020
3 872,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - výměna plakátu Vítkovice, výdaj dne 07.09.2020
5 750,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - beseda hotel Svornost Hostomský, výdaj dne 24.09.2020
75 903,30A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky Bača senát, výdaj dne 15.09.2020
91 105,84A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky s oslovením Bača senát, výdaj dne 24.09.2020
108 295,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - příprava kampaně Hostomský II., výdaj dne 01.09.2020
3 872,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - dolepení textu Koliba senát, výdaj dne 29.09.2020
47 800,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce Senát Koliba Peter, výdaj dne 30.09.2020
5 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plochy senát Koliba, kraj MSK, výdaj dne 27.09.2020
16 940,00A1 - Inzerce v tisku - Naše Praha 09/2020 17 noviny Hostomský, výdaj dne 18.09.2020
107 075,93A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - volební letáky, výdaj dne 24.09.2020
3 630,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk bilboard 4x Hostomský senát, výdaj dne 17.09.2020
55 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - příprava kampaně Hostomský senát, výdaj dne 31.08.2020
21 780,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - služba PROTEXT VIDEO Hostomský senát, výdaj dne 24.09.2020
1 200,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce Senát Koliba Peter, výdaj dne 30.09.2020
6 213,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce Senát Hostomský, výdaj dne 30.09.2020
788,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce Senát Bača, výdaj dne 30.09.2020
2 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce Senát Lazarová, výdaj dne 30.09.2020
1 016,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - dolepení samolepek na bilboard - Koliba senát, výdaj dne 14.09.2020
50 140,00C6 - Provozní výdaje - podíl provozních výdajů, výdaj dne 30.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje