Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: VIZE pro Česko
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.4. – 6.4.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 193 905,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Činčala, Jaroslav, Břeclav26.01.197410 000,00
Frantík, Tomáš, Praha 825.02.19603 000,00
Hlávková, Jiřina, Česká Lípa02.10.19571 000,00
Láníková, Marcela, Praha 925.04.19641 000,00
Láníková, Marcela, Praha 925.04.1964500,00
Lupták, Martin, Olomouc10.04.19741 000,00
Mařík, Vladimír, Praha 525.06.195210 000,00
Michálek, David, Praha 208.01.199115 000,00
Michálek, Libor, Chýně14.12.196830 000,00
Michálek, Lukáš, Hostivice09.12.199420 000,00
Mixánek, Lukáš, Turnov03.03.19843 000,00
My Father´s House, z.s, Výšinka 994,, Turnov, 511010205884730 000,00
Nedbal, Roman, Heřmanův Městec27.12.1970300,00
Nedbal, Roman, Heřmanův Městec27.12.1970300,00
Nedbal, Roman, Heřmanův Městec27.12.1970300,00
PASSERINVEST GROUP, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140002611896325 000,00
Pattonová, Stanislava, Praha 601.11.19531 000,00
Russ, Adam, Český Těšín04.09.19743 000,00
Říhová, Jana, Praha 311.04.1964500,00
Satke, Alfred, Teplá02.06.1937500,00
Satke, Martin, Plzeň30.01.1984500,00
Sukovský, Kamil, Hořovice06.11.197110 000,00
Špáta, Milouš, Ústí nad Labem02.08.19665,00
Tomaštík, Jakub, Praha 1411.07.19755 000,00
Václavíková, Eva, Svojkov06.03.19672 000,00
Victory Czech, s.r.o., Teplická 600, Bílina, 418012503108210 000,00
Zahradníčková, Hana, Česká Lípa22.09.19551 000,00
Žingor, Daniel, Bělotín25.07.197010 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 58 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Hlaváčková, Magdalena, Jenštejn12.10.1961300,00dobrovolnická práce
Holub, Karel, Praha 811.03.19562 800,00dobrovolnická práce
Insidermedia, s.r.o., Lednická 1533, Praha 9, 19800289932175 000,00sleva zpoždění kampaně
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha, 150004531335116 500,00sleva inzerce
Michálek, Libor, Chýně14.12.196820 000,00propagační předměty
Michálek, Libor, Chýně14.12.19681 200,00Reklama na FB
Palasthy, Jozef, Zavazna Poruba15.04.1987400,00dobrovolnická práce
Semilská, Jana, Praha 507.03.1961800,00dobrovolnická práce
Slobodová, Anna, Praha 1329.01.1965300,00dobrovolnická práce
Strategic Consulting s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 10000257929209 900,00sleva inzerce
Šejbová, Lenka, Praha 916.12.1959800,00dobrovolnická práce

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 252 343,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
59 571,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - CLV, letáky, stánek, penězi uhrazeno 54 571,00 Kč, výdaj dne 15.03.2019Insidermedia, s.r.o., Lednická 1533, Praha 9, 19800, 28993217
3 539,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce, výdaj dne 15.03.2019
23 716,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Tisk letáků, výdaj dne 21.03.2019
19 418,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Rznos letáků, výdaj dne 21.03.2019
58 850,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce metro, penězi uhrazeno 42 350,00 Kč, výdaj dne 25.03.2019MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha, 15000, 45313351
27 869,00A1 - Inzerce v tisku - Naše Praha 9, penězi uhrazeno 17 969,00 Kč, výdaj dne 05.04.2019Strategic Consulting s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 10000, 25792920
2 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Příprava a natáčení volebního spotu, výdaj dne 08.04.2019
2 150,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Příprava a natáčení volebního spotu, výdaj dne 15.04.2019
1 089,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafika a počítačové zpracování, výdaj dne 15.04.2019
14 000,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - práce brigáníků, výdaj dne 17.04.2019
9 741,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Vklad letáků, výdaj dne 17.04.2019
2 800,00dobrovolnická práceHolub, Karel, Praha 8, 11.03.1956
800,00dobrovolnická práceSemilská, Jana, Praha 5, 07.03.1961
800,00dobrovolnická práceŠejbová, Lenka, Praha 9, 16.12.1959
400,00dobrovolnická prácePalasthy, Jozef, Zavazna Poruba, 15.04.1987
300,00dobrovolnická práceSlobodová, Anna, Praha 13, 29.01.1965
300,00dobrovolnická práceHlaváčková, Magdalena, Jenštejn, 12.10.1961
3 800,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 28.06.2019
20 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Reklamní potřebyMichálek, Libor, Chýně, 14.12.1968
1 200,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 28.02.2019Michálek, Libor, Chýně, 14.12.1968

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje