Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Strana zelených
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 321 300,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Čáslavka, Martin, Senohraby25.04.197810 000,00
Gabal, Ivan PhDr., Praha15.01.1951260 000,00
Masare, Vít, Praha02.03.19871 300,00
Richter, Tomáš Ing., Praha22.05.196550 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 411 440,95 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
20 000,00X - volební kauce, transakce z účtu dne 26.07.2018
257 573,00A12 - OOH kampaň 9-10/2018, transakce z účtu dne 29.07.2018
5 000,00B3 -fotografické portréty, transakce z účtu dne 21.08.2018
23 098,69A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce 17.9.-19.9.2018, transakce z účtu dne 10.09.2018
9,00C1 - Daně a poplatky - poplatek, transakce z účtu dne 15.09.2018
50 950,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk brožur 6 stran 85.827 ks, transakce z účtu dne 19.09.2018
10,00C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění, transakce z účtu dne 30.09.2018
10 000,00A13 - Propagace na Facebooku - facebooková reklama, transakce z účtu dne 01.10.2018
11 313,50A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem reklamního prostoru A4 v tamvajícj 1.9.-15.10.2018, transakce z účtu dne 03.10.2018
25 831,76A13 - Propagace na Facebooku - proplacení facebookové reklamy 4.9.-4.10.2018, transakce z účtu dne 12.10.2018
10,00C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění, transakce z účtu dne 31.10.2018
7 625,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce-plakáty a letáky, bannery pro fcb 7-10/2018, transakce z účtu dne 21.11.2018
10,00C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění, transakce z účtu dne 30.11.2018
10,00C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění, transakce z účtu dne 31.12.2018

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje