Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Strana svobodných občanů
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 205 424,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Čeněk, Jindřich, Pardubice23.11.19715 000,00
Janišová, Olga, České Budějovice19.11.19535 000,00
Janišová, Olga, České Budějovice19.11.19535 000,00
Kropš, Karel, Písek07.08.19723 000,00
Kutka, Pavel, Přeštice15.06.19602 500,00
Kutka, Pavel, Přeštice15.06.19602 500,00
Malá, Jitka, Praha06.12.1969100 000,00
Malá, Jitka, Praha06.12.19696 335,00
Pelán, Jaroslav, Hořovice23.08.19801 500,00
Pelán, Jaroslav, Hořovice23.08.19801 500,00
Pešík, Jiří, Manětín13.11.1987500,00
Ruboš, Karel, Kosmonosy17.11.19783 000,00
Ruboš, Karel, Kosmonosy17.11.19781 000,00
Sasová, Helena, Nová Ves19.09.19621 000,00
Sasová, Helena, Nová Ves19.09.19621 000,00
Strana svobodných občanů, Perucká 2196/14, Praha 2, 120007133961229 040,00
Strana svobodných občanů, Perucká 2196/14, Praha 2, 120007133961215 549,00
Škorpil, Vratislav, Prachatice21.09.19661 000,00
Škorpil, Vratislav, Prachatice21.09.19661 000,00
Tampír, Štěpán, České Budějovice21.07.197720 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 169 204,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
5T-net s.r.o., Krumlovská 2068/132, České Budějovice, 3700728131487130 000,00Štěpán Tampír webové stránky a elektronický marketing
Pajonk, Tomáš, Zašová11.08.198139 204,00tisk letáků

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 146 292,57 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Malý, Michal, nar. 20.03.19567 260,00
Tampír, Štěpán, nar. 21.07.1977139 032,57

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 520 920,57 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
79 860,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - polep trolejbusu, výdaj dne 25.06.2018
hradil kandidát Tampír, Štěpán, nar. 21.07.1977
33 699,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem rekl. plochy trolejbus, výdaj dne 19.07.2018
hradil kandidát Tampír, Štěpán, nar. 21.07.1977
15 549,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem rekl. plochy trolejebus, výdaj dne 13.08.2018
hradil kandidát Tampír, Štěpán, nar. 21.07.1977
9 924,57A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem rekl. plochy MHD, výdaj dne 12.11.2018
hradil kandidát Tampír, Štěpán, nar. 21.07.1977
29 040,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboard Štěpán Tampír, výdaj dne 13.09.2018
15 549,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboard MHD Štěpán Tampír, výdaj dne 14.09.2018
7 877,10A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem rekl. válců vč. tisku, výdaj dne 03.10.2018
15 549,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboard MHD Štěpán Tampír, výdaj dne 11.10.2018
2 113,43A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboard Štěpán Tampír, výdaj dne 12.11.2018
5 460,47A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - postservis, roznos propagačních materiálů, výdaj dne 11.10.2018
7 260,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Michal Malý tisk plakátů, výdaj dne 08.08.2018
hradil kandidát Malý, Michal, nar. 20.03.1956
26 015,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Michal Malý tvorba webových stránek, výdaj dne 23.08.2018
7 139,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Michal Malý tisk plakátů A1, výdaj dne 23.08.2018
30 373,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Michal Malý reklama na autobusových zastávkách, výdaj dne 23.08.2018
28 435,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - programátorské práce, výdaj dne 27.09.2018
37 873,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Michal MAlý tvorba videí, výdaj dne 04.10.2018
130 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Štěpán Tampír webové stránky a elektronický marketing, výdaj dne 15.05.20185T-net s.r.o., Krumlovská 2068/132, České Budějovice, 37007, 28131487
39 204,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky k distribuci, výdaj dne 03.10.2018Pajonk, Tomáš, Zašová, 11.08.1981

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje