Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Martin Šveda
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 405 707,03 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967405 707,03

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 405 707,03 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
17 363,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Letáky,vizitky
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
13 515,70A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Reflexni pásky,otvíráky,tužky
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
8 506,30A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Plakáty,samolepky
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
3 877,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Magnetické folie
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
3 225,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Magnetické folie
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
650,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Letáky
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
22 605,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Letáky
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
183,00C3 - Spotřební materiál - Kancelářské potřeby
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
12 759,00C6 - Provozní výdaje - Vůz po dobu kampaně
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
11 818,00C6 - Provozní výdaje - Pohoštění
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
1 955,00C6 - Provozní výdaje - Pohoštění
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
1 913,00C6 - Provozní výdaje - Pohoštění
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
34 854,24A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roznos letáků
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
1 240,82A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
14 026,32A1 - Inzerce v tisku - 2018005-inzerát vltava labe media
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
12 221,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerát zápraží
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
42 689,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Výlep plakátů
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
545,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Výlep plakátů
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
40,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - 2018018-MěÚ Říčany-popl.
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
12 000,48A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
18 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
18 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
1 144,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Přelep plakátů
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
18 484,98A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
13 317,88A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
12 221,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Zápraží
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
690,00A13 - Propagace na Facebooku - Inzerce Velkopopovický zpravodaj
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
1 399,40A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roznos letáků
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
8 470,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Náš Region
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
18 465,42A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
18 496,19A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
1 239,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Výlep plakátů
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
18 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
973,00C6 - Provozní výdaje - Parking
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
3 027,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Pronájem ploch
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
580,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
6 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingové služby
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
-1 588,20C5 - Vratky - Facebook - vratka
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
6 480,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdy 2018/07
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
5 400,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdy 2018/08
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
4 920,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdy 2018/09
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967
10 000,00C1 - Daně a poplatky - Pokuta
hradil kandidát Šveda, Martin Ing., nar. 12.09.1967

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje