Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Nová budoucnost pro Liberecký kraj
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 286 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Benda, Pavel, Jablonec nad Nisou14.05.197420 000,00
Dubský, Stanislav Ing., Jablonec nad Nisou22.07.1958120 000,00
Dubský, Stanislav Ing., Jablonec nad Nisou22.07.195820 000,00
Peterková, Lucie Mgr., Jablonec nad Nisou29.06.197010 000,00
Peterková, Lucie Mgr., Jablonec nad Nisou29.06.197020 000,00
Žur, Pavel Mgr., Jablonec nad Nisou05.05.196645 000,00
Žur, Pavel Mgr., Jablonec nad Nisou05.05.196611 000,00
Žur, Pavel Mgr., Jablonec nad Nisou05.05.196620 000,00
Žur, Pavel Mgr., Jablonec nad Nisou05.05.196620 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 5 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Vajnerová, Lidie Ing. MBA, Dlouhý Most01.07.19555 000,00Vyvěšení volební propagační plachty na nemovitosti
Zimovčák, Petr, Lučany nad Nisou29.09.1983500,00Vyvěšení volební plachty na plot u nemovitosti

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 291 674,23 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
5 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Vyvěšení volební propagační plochy, výdaj dne 01.08.2018Vajnerová, Lidie Ing. MBA, Dlouhý Most, 01.07.1955
500,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Zimovčák, Petr, Lučany nad Nisou, 29.09.1983
568,83A13 - Propagace na Facebooku - PODPORA PAVLA ŽURA, výdaj dne 22.07.2018, transakce z účtu dne 23.07.2018
31,17A13 - Propagace na Facebooku - Instagram, výdaj dne 22.07.2018, transakce z účtu dne 23.07.2018
12 100,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tISK VOLEBNÍCH MATERIÁLŮ, výdaj dne 31.07.2018, transakce z účtu dne 03.08.2018
1 090,10A13 - Propagace na Facebooku - PODPORA PAVLA ŽURA, výdaj dne 01.08.2018, transakce z účtu dne 02.08.2018
109,90A13 - Propagace na Facebooku - Instagram, výdaj dne 01.08.2018, transakce z účtu dne 02.08.2018
7 710,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - PLACHTA, výdaj dne 16.08.2018, transakce z účtu dne 20.08.2018
2 588,21A13 - Propagace na Facebooku - PODPORA PAVLA ŽURA, výdaj dne 19.08.2018, transakce z účtu dne 20.08.2018
85 910,00A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 03.09.2018, transakce z účtu dne 05.09.2018
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku - PODPORA PAVLA ŽURA, výdaj dne 16.09.2018, transakce z účtu dne 17.09.2018
45 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - REKLAMNÍ KAMPAŇ, výdaj dne 17.09.2018, transakce z účtu dne 22.09.2018
375,45A13 - Propagace na Facebooku - PODPORA PAVLA ŽURA, výdaj dne 19.09.2018
30 250,00A4 - Volební noviny - tisk - VOLEBNÍ NOVINY, výdaj dne 21.09.2018, transakce z účtu dne 25.10.2018
45 587,42A5 - Volební noviny - distribuce - ROZNÁŠKA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ, výdaj dne 24.09.2018
12 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Instagram, výdaj dne 03.10.2018, transakce z účtu dne 04.10.2018
4 123,15A13 - Propagace na Facebooku - PODPORA PAVLA ŽURA, výdaj dne 19.10.2018
3 630,00A1 - Inzerce v tisku - ČLÁNEK, výdaj dne 23.07.2018
4 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 18.09.2018, transakce z účtu dne 21.09.2018
100,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - VÝLEP -NÁSTĚNKA, výdaj dne 31.08.2018, transakce z účtu dne 07.09.2018
15 000,00POKUTA ZA PŘESTUPEK, výdaj dne 19.10.2018, transakce z účtu dne 26.10.2018
4 500,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 05.10.2018
500,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 22.09.2018
5 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 24.09.2018

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje