Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 170 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Adamec, Emil, Brno - Královo Pole11.11.197210 000,00
Andrle Sylor, Augustin, Vysoké Mýto25.10.194620 000,00
Andrle Sylor, Augustin, Vysoké Mýto25.10.194620 000,00
Andrle Sylor, Augustin, Vysoké Mýto25.10.194620 000,00
First International Company s.r.o., Luční 296/III, Vysoké Mýto, 566012529454790 000,00
Srb, Václav, Praha 313.04.195810 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 210 466,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
14 839,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 10.08.2018
25 707,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 31.08.2018
13 068,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 31.08.2018
4 380,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 31.08.2018
1 646,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 31.08.2018
12 100,00A6 - PR články, výdaj dne 17.09.2018
7 623,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 08.10.2018
5 190,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 08.10.2018
34 485,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 30.10.2018
450,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 24.11.2018
6 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 24.11.2018
4 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 24.11.2018
532,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 17.09.2018
242,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 20.09.2018
53,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 20.09.2018
151,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 20.09.2018
20 000,00úhrada volební kauce, výdaj dne 16.07.2018
20 000,00úhrada volební kauce, výdaj dne 24.07.2018
20 000,00úhrada volební kauce, výdaj dne 30.07.2018
20 000,00úhrada volební kauce, výdaj dne 16.07.2018

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje