Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané 18.5. - 19.5.2018 a 25.5. - 26.5.2018, obvod 78

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 76 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
COMOFOOD s.r.o., Vodičkova 710/31, Praha, 110000258340211 000,00
MUDr. Nečas Lubomír s.r.o., Křiby 4715, Zlín, 760052929274350 000,00
Zelinger plast s.r.o., Malenovice 1287, Zlín, 763026075077415 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 59 000,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Nečas, Lubomír MUDr., Zlín09.12.195420 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachty
Nečas, Pavel Bc., Zlín29.05.199010 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachty
Sýkora, Petr, Zlín08.12.19824 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachty
Vrzala, Jakub Bc., Olomouc20.11.199125 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachty

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 124 562,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
26 076,00výroba a montáž plachty, výdaj dne 09.05.2018
3 220,00tisk plakátů a vizitek, výdaj dne 09.05.2018
36 266,00reklamní letáky, výdaj dne 23.05.2018
20 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachtyNečas, Lubomír MUDr., Zlín, 09.12.1954
10 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachtyNečas, Pavel Bc., Zlín, 29.05.1990
4 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachtySýkora, Petr, Zlín, 08.12.1982
25 000,00poskytnutí prostoru pro reklamní plachtyVrzala, Jakub Bc., Olomouc, 20.11.1991

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 36 218,60 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Roznáška propagačních materiálů17 018,60
Inzerce19 200,00