Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Občanská demokratická aliance
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané 5.1. - 6.1.2018 a 12.1. - 13.1.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 180 200,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
ODA, Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, 1100005402450180 200,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 109 850,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
ODA, Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, 1100005402450109 850,00PHM, kreativní práce, produkce, administrace

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 18 951,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Horáková, Blanka BBA, nar. 12.01.197618 951,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 308 620,31 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
100,00poplatek za priorit.platbu (banner-Horáková)
39 930,00reklamní a mediální služby za 12/2017 (ODA-Blanka Horáková)
6 268,00Horáková - banner + doprava
786,50vizitky Horáková
18 150,00odvysílání rekl.spotu na obrazovce Horská ul. v Trutnově
1 210,00použití fotografie Krkonoše pro velkoplošný tisk-materiály pro senátor.kampaň
36 517,80tisky + bannery do roll upu-voleb.Horáková
4 174,50pronájem plochy banner u pošty (Trutnov, Hradební ul.), výroba banneru
9 393,23polep vozu (Horáková)
8 349,00Fullpage banner 30.12.17-5.1.18
15 049,98fakturujeme zakázku č.5365 - tisky A5
3 158,10fakturujeme zakázku č.5238 - jmenovky A3
2 178,00fakturujeme zakázku č.199 - sundání polepů
3 472,70fakturujeme zakázku č.5244 - PF - propagační mat.
4 295,50tisk billboardů BH - 12/17
22 786,00půjčovné a ztratné střešního nosice na Volvo SX40
18 951,00distribuce letáků
hradil kandidát Horáková, Blanka BBA, nar. 12.01.1976
109 850,00PHM, kreativní práce, produkce, administraceODA, Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, 11000, 05402450
4 000,00půjčovné a náhrada za ztracenou el. várnici

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Kandidátka Blanka Horáková nesprávně zaslala částku určenou na úhradu volební kauce na transparentní účet volební kampaně. Tato částka není uvedena v darech ani ve volebních nákladech.