Zpráva o financování volební kampaně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021

Kandidující subjekt / Kandidát:
Národní demokracie

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
69345473


Identifikátor zprávy: Z5976-20220107134424
Datum: 07.01.2022 12:44:24
    Adam Benjamin Bartoš, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 141 461,07 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.197450,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.1974100,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.1974100,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.1974100,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.1974100,00
Andrýsek, Zdeněk Ing., Napajedla16.08.1974100,00
Bartoš, Adam, Benjamin, Kadaň15.01.198019 000,00
Cícha, Ivan Ing., Tábor08.01.196210 000,00
Cícha, Ivan Ing., Tábor08.01.196238 000,00
Cinkl, František, Teplice06.05.19645 000,00
Cinkl, František, Teplice06.05.19643 000,00
Drvotová, Alena Ing., Kladno23.06.19553 000,00
Fendrich, Zdeněk, Brno04.04.1980900,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Janíček, František, Brno28.11.1952100,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Jaroslav, Nečas Ing., Všestary23.03.1964300,00
Karolová, Zdeňka, Praha04.08.1970200,00
Kincl, Vít, Praha04.05.19861 000,00
Lacina, Bořek, Rožnov pod Radhoštěm30.12.1989999,00
Lipenský, Zdeněk, Polička10.06.1955500,00
Maxa, Lukáš, Holoubkov10.03.1983999,00
Panocha, Jan, Praha06.07.198229 900,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976100,00
Peovský, Robert, Česká Skalice11.06.1987999,00
Peovský, Robert, Česká Skalice11.06.1987700,00
Petrášková, Milena, Příbram02.04.1966100,00
Radoschowský, Jiří, Třebom06.10.19675 000,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196250,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962200,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962200,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962151,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962115,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962150,00
Radosta, Michal, Praha20.01.196299,07
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Radosta, Michal, Praha20.01.1962100,00
Šafář, Miroslav MVDr., Svitavy08.05.196212 000,00
Štark, Richard, Nymburk24.11.1975300,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972999,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972200,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972200,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972200,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972200,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972200,00
Vilček, Josef, Litomyšl12.07.1972200,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 25 400,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Bartoš, Adam, Benjamin, Kadaň15.01.19804 800,00příprava voleb, podpisy kandidátů, administrativa, natáčení videí (4 dny v měsíci červenci 4x 1 200,-)
Bartoš, Adam, Benjamin, Kadaň15.01.19803 600,00příprava voleb, podpisy kandidátů, administrativa, natáčení videí (3 dny v měsíci srpnu 3x 1 200,-)
Bartoš, Adam, Benjamin, Kadaň15.01.19806 000,005 dní v měsíci září (natáčení volebního spotu, zajištování tisku letáků, tvorba grafiky letáků, administrativa) 5 x 1 200,-
Mrázek, Jan, Jirkov15.03.19931 500,00nefinanční dar ve formě bezúplatného plnění – roznos letáků, 10 hod x 150 Kč
Sedláček, Jan Mgr., Rokycany16.04.19951 500,00Roznos letáků: 10 hodin x 150 Kč
Sedláček, Jan Mgr., Rokycany16.04.19958 000,00Tvorba grafik: 40 hodin x 200 Kč

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 25 400,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
4 800,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - příprava voleb, podpisy kandidátů, administrativa, natáčení videíotu, zajištování tisku letáků, tvorba grafiky letáků, administrativa, výdaj dne 01.07.2021Bartoš, Adam, Benjamin, Kadaň, 15.01.1980
6 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - natáčení volebního spotu, zajištování tisku letáků, tvorba grafiky letáků, administrativa, výdaj dne 01.09.2021Bartoš, Adam, Benjamin, Kadaň, 15.01.1980
3 600,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - příprava voleb, podpisy kandidátů, administrativa, natáčení videí, výdaj dne 01.08.2021Bartoš, Adam, Benjamin, Kadaň, 15.01.1980
1 500,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - nefinanční dar ve formě bezúplatného plnění – roznos letáků, 10 hod x 150 Kč, výdaj dne 01.10.2021Mrázek, Jan, Jirkov, 15.03.1993
1 500,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roznos letáků: 10 hodin x 150 Kč, výdaj dne 01.10.2021Sedláček, Jan Mgr., Rokycany, 16.04.1995
8 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Tvorba grafik: 40 hodin x 200 Kč, výdaj dne 01.08.2021Sedláček, Jan Mgr., Rokycany, 16.04.1995

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Národní demokracie se voleb samostatně neúčastnila, nakonec podporovala Alianci národních sil. Jedinými volebními výdaji kromě nepeněžního plnění jsou tak dary vůči Alianci národních sil v celkové výši 151.000,- Kč.