Zpráva o financování volební kampaně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021

Kandidující subjekt / Kandidát:
Moravské zemské hnutí

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07027761


Identifikátor zprávy: Z5793-20211228104139
Datum: 28.12.2021 09:41:39
    Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 68 561,15 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Albrecht, Kamil, Brno19.01.197910 000,00
Albrecht, Kamil, Brno19.01.19795 000,00
Hertz, Tomáš, Brno19.09.196810 000,00
Matiašovic, Ján, Hostěnice18.02.19735 000,00
Pokorná, Jana, Luka nad Jihlavou13.08.198720 346,15
Pokorná, Jana, Luka nad Jihlavou13.08.198711 215,00
Rajnoch, Jaromír, Brno19.07.19507 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 75 064,12 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
6 116,55A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - potisk triček, transakce z účtu dne 08.09.2021
20 346,15A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Jihlavské listy, transakce z účtu dne 20.09.2021
2 140,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Billboard, transakce z účtu dne 27.09.2021
1 350,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Odznáčky, transakce z účtu dne 20.09.2021
1 245,18A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 25.09.2021
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 25.09.2021
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 27.09.2021
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 30.09.2021
1 495,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Letáky, transakce z účtu dne 04.10.2021
9 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 09.10.2021
306,24A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 09.10.2021
9 990,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Internet media, transakce z účtu dne 26.09.2021
9 075,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem plochy, transakce z účtu dne 06.10.2021

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje