Zpráva o financování volební kampaně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 20. - 21. 10. 2017

Kandidující subjekt / Kandidát:
Radostné Česko

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
06339875


Datum: 08.02.2018 05:31:59
Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 000 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Buzek, Boleslav, Frýdlant nad Ostravicí01.05.19701 000 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 821 485,05 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
50 000,00fotografické práce, výdaj dne 28.08.2017
18 006,79FB reklama, výdaj dne 30.08.2017
6 420,68FB reklama, výdaj dne 04.09.2017
18 005,77FB reklama, výdaj dne 05.09.2017
18 001,62FB reklama, výdaj dne 11.09.2017
18 011,42FB reklama, výdaj dne 13.09.2017
18 002,67FB reklama, výdaj dne 15.09.2017
6 776,00PR služby, výdaj dne 21.09.2017
7 381,00PR služby, výdaj dne 21.09.2017
20 000,00PR služby, výdaj dne 21.09.2017
59 714,00PR služby, výdaj dne 21.09.2017
18 039,07FB reklama, výdaj dne 29.09.2017
3 094,98FB reklama, výdaj dne 02.10.2017
18 041,93FB reklama, výdaj dne 09.10.2017
90 750,00baner reklama, výdaj dne 10.10.2017
176 418,00filmová produkce, výdaj dne 10.10.2017
18 005,49FB reklama, výdaj dne 12.10.2017
18 010,70FB reklama, výdaj dne 16.10.2017
18 012,53FB reklama, výdaj dne 16.10.2017
18 024,58FB reklama, výdaj dne 19.10.2017
18 005,14FB reklama, výdaj dne 23.10.2017
18 024,46FB reklama, výdaj dne 23.10.2017
5 929,00grafické práce, výdaj dne 30.10.2017
7 000,00grafické práce, výdaj dne 30.10.2017
10 411,22FB reklama, výdaj dne 02.11.2017
5 566,00grafické práce, výdaj dne 06.11.2017
90 750,00baner reklama, výdaj dne 06.11.2017
39 290,00PR služby, výdaj dne 10.11.2017
2 420,00grafické práce, výdaj dne 30.10.2017
3 872,00grafické práce, výdaj dne 30.10.2017
1 500,00fotografické práce

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje