Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Dobrá volba 2016
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 20. - 21. 10. 2017

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 3 266 820,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Krúpa, Pavol Ing., Bratislava06.03.1972470 000,00
Krúpa, Pavol Ing., Bratislava06.03.1972200 000,00
Krúpa, Pavol Ing., Bratislava06.03.197211 500,00
Krúpa, Pavol Ing., Bratislava06.03.19721 863 610,00
Krúpa, Pavol Ing., Bratislava06.03.1972247 000,00
Krúpa, Pavol Ing., Bratislava06.03.1972185 000,00
Lukša, Pavol, Čeladná15.08.1962289 710,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 3 045 038,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
470 018,00propagační materiál
66 550,00propagační služby září 2017
133 100,00zálohová faktura reklamy a jejich správa
11 500,00fotografické služby
289 710,00tvorba a distribuce volebních materiálů
15 000,00organizace předvolební akce - Kamenná Horka
215 020,00propagační materiál
163 350,00správa reklam a www stránek
96 796,00inzerce
96 796,00inzerce
96 796,00inzerce
21 629,00inzerce
21 629,00inzerce
21 629,00inzerce
435 634,00inzerce
215 221,00inzerce
479 160,00inzerce
9 500,00portrétní profilové fotografie
4 500,00fakturace činností ve prospěch volební kampaně
181 500,00zálohová faktura kampaň soc.sítě a www stránky

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 934 521,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
služby volební kampaně - volební noviny + kontaktní kampaň2 934 521,00